„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Artykuł „Educating LEADER” poświęcony Teli2

Szanowni Państwo prezentujemy artykuł, który znalazł się w publikacji Rural Connections wydawana przez Punkt Kontaktowy Europejskiej Sieci na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, którego współautorem jest Prezes LGD „Dolina Raby” Krzysztof Kwatera. Artykuł pt. „Educating LEADER” poświęcony jest projektowi TELI2 w ramach programu Erasmus+, w którym LGD była partnerem.

publi-enrd-magazine08-2018-en

 

Print Friendly, PDF & Email