„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Artystyczne Powitanie Lata

W dniu 24 czerwca 2012 roku byliśmy w Tomaszkowicach. Artystyczne Powitanie Lata pod takim tytułem Gmina Biskupice bawiła się w Parku Kultury i Wypoczynku. Impreza ta była współfinansowana w ramach „Wdrażania lokalnych strategii rozwoju” za pośrednictwem LGD „Dolina Raby”. Podczas tego wydarzenia LGD prowadziła punkt konsultacyjny pod namiotem promocyjnym oraz prezentowała produkty lokalne. Na pochwałę zasługuje fakt wymiany kulturalnej pomiędzy Gminą Biskupice i Gminą Łapanów. Mamy nadzieję, że praktyka ta będzie kontynuowana również w innych gminach LGD. Impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem, a piękna pogoda sprzyjała rodzinnym piknikom w parku. Artystyczne Powitanie Lata zakończyło się ok. 24.00.

 

 

Print Friendly, PDF & Email