„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna
Komunikat Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dla beneficjentów 19.2

Komunikat Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dla beneficjentów 19.2

W ślad za pismem z dnia 23 kwietnia br., znak: WPR.wwp.510.3.2020, dotyczącym informacji o wejściu w życie przepisów zmieniających ustawę dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata2014-2020 [czytaj dalej...]
Ważne informacje – Beneficjenci PROW 2014-2020

Ważne informacje – Beneficjenci PROW 2014-2020

Poniżej przedstawiamy Państwu działania podjęte w celu umożliwienia sprawnej realizacji PROW 2014–2020 w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz w związku z trudnościami po stronie wnioskodawców i beneficjentów w spełnianiu warunków, wymogów i innych zobowiązań w ramach PROW 2014–2020 w tym okresie. [czytaj dalej...]
Informacja dla Beneficjentów LGD w związku z SARS-CoV-2

Informacja dla Beneficjentów LGD w związku z SARS-CoV-2

Biorąc pod uwagę aktualną sytuację związaną z rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19 wywołanej przez wirusa SARS-CoV-2 które powoduje  napływanie dużej liczby pytań ze strony Beneficjentów (mikro i małych przedsiębiorców)  informujemy o ścieżce postępowania zaproponowanej przez Samorząd Województwa Małopolskiego: [czytaj dalej...]
Konsultacje społeczne LSR

Konsultacje społeczne LSR

Szanowni Państwo, w związku z prowadzoną aktualizacjom LSR pod kątem dodatkowych środków przedstawiamy do dalszych konsultacji społecznych projekt zmian w LSR wypracowany przez Forum Lokalne w dniu 2.03.2020 r. Uwagi do projektu można zgłaszać mejlowo na adres: biuro@dolinaraby.pl do dnia 30.03.2020 r. do godz. 12.00. [czytaj dalej...]
Informacja w sprawie funkcjonowania Biura LGD

Informacja w sprawie funkcjonowania Biura LGD

W związku z wprowadzeniem na mocy rozporządzenia Ministra Zdrowia (Dz. U. z 2020 r. poz. 433) w całym kraju stanu zagrożenia epidemicznego oraz poleceniem Prezesa Zarządu LGD „Dolina Raby”,  informujemy, że od dnia 17.03.2020 roku Biuro LGD zawiesza przyjmowanie interesantów [czytaj dalej...]

Zrealizowanie operacji własnej

Zrealizowanie operacji własnej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Raby” zrealizowało operację własną pt. „Organizacja szkolenia oraz wizyty zawodoznawczej dla osób z zaburzeniami psychicznymi do pracy w branży gastronomiczno-hotelowej" w ramach którego powierzono realizację podmiotowi zewnętrznemu - Spółdzielni Socjalnej "Okno na Świat". [czytaj dalej...]