„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna
Dodatkowe środki dla LGD „Dolina Raby”

Dodatkowe środki dla LGD „Dolina Raby”

W dniu 08.11.2021 r. z rąk Wicemarszałka Województwa Małopolskiego Pana Łukasza Smółki przedstawiciele Stowarzyszenia LGD "Dolina Raby" w osobach Pana Jana Marcinka - Prezesa Zarządu oraz Pana Patryka Paszkota - Kierownika Biura odebrali aneks do umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność [czytaj dalej...]