„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna
X Festiwal Rosołu za nami …

X Festiwal Rosołu za nami …

W dniu 1.08.2021r. w niedzielne popołudnie w małopolskim Gdowie odbył się X Festiwal Rosołu organizowany od 10 lat przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Raby” w skład którego wchodzi m.in. gmina Nowy Wiśnicz.  Impreza odbywa się na pamiątkę wydarzenia z 1682 r. [czytaj dalej...]
Informacja

Informacja

Informujemy, że w dniu 16.07.2021 r. w związku z pilnym wyjazdem pracowników biura do Urzędu Marszałkowskiego Biuro LGD będzie czynne od ok. godz. 12.00. Za utrudnienia przepraszamy. Kontakt pod nr telefonu 600 856 618.

Relacja z XXXIII Walnego Zebrania Członków

Relacja z XXXIII Walnego Zebrania Członków

W dniu 30.06.2021 r. w Centrum Kultury w Gdowie odbyło się sprawozdawcze Walne Zebranie Członków LGD "Dolina Raby". Podczas zebrania podjęto uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań za 2020 r. : merytorycznego i finansowego Zarządu Stowarzyszenia, z działalności Rady oraz z działalności Komisji Rewizyjnej. [czytaj dalej...]
Spotkanie przedstawicieli władz LGD

Spotkanie przedstawicieli władz LGD

W dniu 1 czerwca 2021 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli władz LGD tj. Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej. Podczas spotkania dyskutowano nt. przyszłości programu LEADER oraz możliwości wsparcia dla poszczególnych typów beneficjentów. [czytaj dalej...]
Spotkanie z przedstawicielami Departamentu Funduszy Europejskich UMWM

Spotkanie z przedstawicielami Departamentu Funduszy Europejskich UMWM

W dniu 18.05.2021 r. na zaproszenie Stowarzyszenia LGD "Dolina Raby" w auli Urzędu Gminy Biskupice odbyło się spotkanie z Zastępcą Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego Panem Romanem Wcisło oraz Kierownikiem ds. KSOW oraz LGD w Departamencie Funduszy Europejskich Panią Magdaleną Doniec [czytaj dalej...]
Zaproszenie na Forum Lokalne

Zaproszenie na Forum Lokalne

W związku z koniecznością dokonania zmian w lokalnych kryteriach wyboru grantobiorców oraz  Strategii Rozwoju Lokalnego Zarząd LGD zaprasza na spotkanie Forum Lokalnego w dniu 1.06.2021 r. [czytaj dalej...]