„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna
Nabór wniosków na podjęcie działalności w MARR S.A

Nabór wniosków na podjęcie działalności w MARR S.A

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jako realizator projektu „Dobry Czas na Biznes KOM 2” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 8.3.1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 zaprasza do wzięcia udziału w ww. projekcie osoby zamieszkujące powiat bocheński lub wielicki chcące założyć własną działalność gospodarczą. [czytaj dalej...]

Realizacja operacji własnej pt. „Organizacja szkoleń podnoszących wiedzę mieszkańców…”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Raby” od dnia 31 grudnia 2018 r. – 31.12.2019 r. realizuje operację własną pt. „Organizacja szkoleń podnoszących wiedzę mieszkańców o OZE oraz organizacja szkoleń i wizyt studyjnych dla animatorów społeczności lokalnej z zakresu uczenia się przez całe życie”.

Operacja pn. „Organizacja szkoleń podnoszących wiedzę mieszkańców o OZE oraz organizacja szkoleń i wizyt

[czytaj dalej...]
Przedświąteczne posiedzenie Zarządu

Przedświąteczne posiedzenie Zarządu

W dniu 20.12.2018 r. odbyło się przedświąteczne posiedzenie Zarządu LGD "Dolina Raby" na którym gościliśmy również Wicestarostę Powiatu Bocheńskiego Pana Ryszarda Drożdżaka. Spotkanie służyło podsumowaniu mijającego roku, sprawom bieżącym, a także rozmową na temat działań LGD w przyszłym roku. [czytaj dalej...]