„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna
Prezes LGD na spotkaniu Grupy Tematycznej Europejskiej Sieci….

Prezes LGD na spotkaniu Grupy Tematycznej Europejskiej Sieci….

Krzysztof Kwatera, Prezes LGD uczestniczył w drugim spotkaniu Grupy Tematycznej Europejskiej Sieci na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich nt. Inteligentnych Wiosek w dniu 7 grudnia 2017 r. w Brukseli. Inteligentne Wioski to nowe podejście Komisji Europejskiej do obszarów wiejskich w Europie. Spotkanie w dniu 7 grudnia poświęcone było innowacjom społecznym. [czytaj dalej...]
Informacja dla potencjalnych Wnioskodawców

Informacja dla potencjalnych Wnioskodawców

Szanowni Państwo, informujemy, że trwają prace nad możliwością otwarcia kolejnych naborów wniosków. Planujemy, że nowe nabory mogą odbyć się około lutego 2018 r. m.in z zakresu podejmowania działalności gospodarczej, rozwoju działalności gospodarczej, projektów powyżej 50 tys. zł dla NGO, projektów grantowych. [czytaj dalej...]
Spotkanie Forum Lokalnego

Spotkanie Forum Lokalnego

Szanowni Państwo, w związku z rozpoczęciem procesu aktualizacji LSR, zgodnie z naszą procedurą zapraszamy na spotkanie Forum Lokalnego w dniu 13 listopada 2017 r. (poniedziałek) o godz. 17:00 w biurze LGD "Dolina Raby" w Chrostowej 1B. [czytaj dalej...]
Warsztat na temat innowacji dla powiatu wielickiego

Warsztat na temat innowacji dla powiatu wielickiego

Lokalna Grupa Działania „Dolina Raby” wraz z głównym organizatorem FRDL Małopolskim Instytutem Samorządu Terytorialnego i Administracji, zapraszają do udziału w lokalnych warsztatach realizowanych dla społeczności powiatu wielickiego, pod hasłem „Małopolska: Innowacje na wsi – Czy? Jak? Jakie?”, planowanego w naszej współpracy w dniu 7.11.2017 r. w godz. 10.00-14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Biskupice. [czytaj dalej...]