„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna
Odbyło się szkolenie przed naborem

Odbyło się szkolenie przed naborem

W dniu 24.09.2020 roku w Gminnej Świetlicy w Trzcianie odbyło się zorganizowane przez LGD szkolenie nt. pozyskiwania środków na działalność gospodarczą. W ramach szkolenie omówiono zasady ubiegania się o pomoc w LGD na podjęcie oraz rozwijanie działalności gospodarczej, a także wskazano na inne źródła finansowania.  [czytaj dalej...]
Ogłoszenie o naborze wniosków nr 11/2020

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 11/2020

Data publikacji: 12.09.2020 r.

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 11/2020

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Raby”, działająca na terenie gmin:  Biskupice, Gdów, Łapanów, Trzciana, Nowy Wiśnicz, Żegocina informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje  z zakresu: zgodnie [czytaj dalej...]

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 10/2020

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 10/2020

Data publikacji: 12.09.2020 r.

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 10/2020

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Raby”, działająca na terenie gmin:  Biskupice, Gdów, Łapanów, Trzciana, Nowy Wiśnicz, Żegocina informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje  z zakresu: zgodnie [czytaj dalej...]