„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna
Ogłoszenie o naborze 3/2018/G

Ogłoszenie o naborze 3/2018/G

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Raby”, działająca na terenie gmin: Biskupice, Gdów, Łapanów, Trzciana, Nowy Wiśnicz, Żegocina informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów na operacje z zakresu Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych. [czytaj dalej...]
Ogłoszenie o naborze 2/2018/G

Ogłoszenie o naborze 2/2018/G

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Raby”, działająca na terenie gmin: Biskupice, Gdów, Łapanów, Trzciana, Nowy Wiśnicz, Żegocina informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów na operacje z zakresu promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych. [czytaj dalej...]
Ogłoszenie o naborze 1/2018/G

Ogłoszenie o naborze 1/2018/G

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Raby”, działająca na terenie gmin: Biskupice, Gdów, Łapanów, Trzciana, Nowy Wiśnicz, Żegocina informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów na operacje z zakresu zachowanie dziedzictwa lokalnego. [czytaj dalej...]
Zmiana przepisów dotyczących konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców

Zmiana przepisów dotyczących konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców

Szanowni Państwo przedstawiamy informacje na temat zmian dotyczących konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo - finansowym w związku z zmianą art. 43a ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 [czytaj dalej...]
Informacja o wyborze osoby na staż w Biurze LGD

Informacja o wyborze osoby na staż w Biurze LGD

W związku z ogłoszeniem o rekrutacji osób do odbycia stażu w Biurze LGD zamieszczonym na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Bochni oraz LGD "Dolina Raby" informujemy, że do PUP w Bochni oraz Biura LGD wpłynęła wyłącznie jedna oferta od osoby zainteresowanej odbyciem stażu. [czytaj dalej...]
Informacja dla Przedsiębiorców – inne formy wsparcia

Informacja dla Przedsiębiorców – inne formy wsparcia

Informujemy, że Przedsiębiorcy poza możliwościami dofinansowania za pośrednictwem LGD "Dolina Raby" w obecnie trwających naborach mają również możliwość skorzystania z innych źródeł wsparcia. Zachęcamy by przed podjęciem decyzji o złożeniu wniosku do LGD przeanalizować także inne możliwe formy wsparcia i dokonać oceny, która forma byłaby dla danego Przedsiębiorcy najbardziej korzystna, a przede wszystkim realna do uzyskania. [czytaj dalej...]