„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna
OPERACJA WŁASNA 4/2018/OW – WYNIKI

OPERACJA WŁASNA 4/2018/OW – WYNIKI

W związku z umieszczeniem w dniu 25.09.2018r. na stronie internetowej www.dolinaraby.pl informacji o planowanej do realizacji operacji własnej LGD nr 4/2018/OW informujemy, że w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia w/w informacji tj. do dnia 25.10.2018r. [czytaj dalej...]
Konsultacje społeczne LSR

Konsultacje społeczne LSR

Szanowni Państwo, w dniu 5.10.2018 r. odbyło się spotkanie Forum Lokalnego, które wypracowało propozycję aktualizacji LSR. Zgodnie z procedurą przedstawiamy do dalszych konsultacji społecznych tę propozycję. [czytaj dalej...]
Zaproszenie na Forum Lokalne

Zaproszenie na Forum Lokalne

W związku z koniecznością dokonania zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego Zarząd LGD zaprasza na spotkanie Forum Lokalnego w dniu 5.10.2018 r. o godz. 17:00 w Gminnej Świetlicy w Trzcianie (budynek OSP). [czytaj dalej...]
OPERACJA WŁASNA 3/2018/OW – WYNIKI

OPERACJA WŁASNA 3/2018/OW – WYNIKI

W związku z umieszczeniem w dniu 1.09.2018r. na stronie internetowej www.dolinaraby.pl informacji o planowanej do realizacji operacji własnej LGD nr 3/2018/OW informujemy, że w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia w/w informacji tj. do dnia 01.10.2018r. [czytaj dalej...]
Informacja o zamiarze realizacji operacji własnej nr 4/2018/OW

Informacja o zamiarze realizacji operacji własnej nr 4/2018/OW

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Raby”, działająca na terenie gmin:  Biskupice, Gdów, Łapanów, Trzciana, Nowy Wiśnicz, Żegocina informuje o zamiarze realizacji operacji własnej, o której mowa w art. 17 ust. 6 Ustawy z dn. 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. poz. 378 ze zm.) w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. [czytaj dalej...]