„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna
Udział LGD w Święcie Gminy Trzciana

Udział LGD w Święcie Gminy Trzciana

W dniu 29 lipca 2018 r. LGD "Dolina Raby" wzięło  udział w Święcie Gminy Trzciana . Podczas wydarzenia Biuro LGD zorganizowało stoisko promocyjno-informacyjne, na którym pracownicy udzielali doradztwa w zakresie możliwości pozyskiwania funduszy europejskich, a także w zakresie walorów turystycznych obszaru LGD. [czytaj dalej...]
Artykuł „Educating LEADER” poświęcony Teli2

Artykuł „Educating LEADER” poświęcony Teli2

Szanowni Państwo prezentujemy artykuł, który znalazł się w publikacji Rural Connections wydawana przez Punkt Kontaktowy Europejskiej Sieci na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, którego współautorem jest Prezes LGD „Dolina Raby” Krzysztof Kwatera. Artykuł pt. „Educating LEADER” poświęcony jest projektowi TELI2 w [czytaj dalej...]

Uwaga wnioskodawcy – zmiany w lokalnych kryteriach wyboru

Uwaga wnioskodawcy – zmiany w lokalnych kryteriach wyboru

Informujemy, że w dniu 12.07.2018 r. Samorząd Województwa zaakceptował zmienione w drodze "procedury zmiany kryteriów lokalnych" lokalne kryteria wyboru projektów dla operacji innych, własnych oraz zadań grantowych. Prosimy o zapoznanie się ze zmianami. Zmienione kryteria będą stosowane w najbliższych naborach wniosków. [czytaj dalej...]
Ogłoszenie o naborze 9/2018

Ogłoszenie o naborze 9/2018

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 9/2018  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Raby”, działająca na terenie gmin:  Biskupice, Gdów, Łapanów, Trzciana, Nowy Wiśnicz, Żegocina informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje  z zakresu: zgodnie z § 2 rozporządzenia wdrażanie LSR:   [czytaj dalej...]
Ogłoszenie o naborze 8/2018

Ogłoszenie o naborze 8/2018

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 9/2018  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Raby”, działająca na terenie gmin:  Biskupice, Gdów, Łapanów, Trzciana, Nowy Wiśnicz, Żegocina informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: zgodnie z § 2 rozporządzenia wdrażanie LSR:   [czytaj dalej...]
Ogłoszenie o naborze 7/2018

Ogłoszenie o naborze 7/2018

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Raby”, działająca na terenie gmin:  Biskupice, Gdów, Łapanów, Trzciana, Nowy Wiśnicz, Żegocina informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje  z zakresu: zgodnie z § 2 rozporządzenia wdrażanie LSR:   [czytaj dalej...]
Wsparcie doradcze i finansowe dla przedsiębiorców

Wsparcie doradcze i finansowe dla przedsiębiorców

Trwa rekrutacja do projektu „Lider CSR – zarządzanie wiekiem Krakowski Obszar Metropolitalny” realizowanego przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. W ramach projektu, mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z subregionu Krakowski Obszar Metropolitalny obejmujący powiaty: bocheński, krakowski (bez m. Kraków), miechowski, myślenicki, proszowicki, wielicki, mogą otrzymać wsparcie doradcze z zakresu zarządzania firmą w 8 obszarach oraz wsparcie finansowe do 5 000 zł na doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy. [czytaj dalej...]