„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna
Zaproszenie na szkolenie „Alternatywne kierunki w produkcji zwierzęcej. Chów i hodowla alpak”

Zaproszenie na szkolenie „Alternatywne kierunki w produkcji zwierzęcej. Chów i hodowla alpak”

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie zaprasza na szkolenie pn.: „Alternatywne kierunki w produkcji zwierzęcej. Chów i hodowla alpak”, które odbędzie się w dniach 24-25.09.2019r. Szkolenie skierowane jest do doradców z ośrodków doradztwa rolniczego, izb rolniczych, doradców prywatnych, nauczycieli szkół rolniczych oraz mieszkańców obszarów wiejskich. [czytaj dalej...]
Wyniki rozpatrzenia protestów w ramach naboru 7/2019

Wyniki rozpatrzenia protestów w ramach naboru 7/2019

13 sierpnia 2019 r. Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Raby” dokonała rozpatrzenia protestów, które wpłynęły do biura LGD w ramach naboru 7/2019 oraz dokonała korekty oczywistych omyłek w dokumentacji Rady z dnia 8.07.2019 r. w wyniku czego dokonano aktualizacji listy operacji wybranych dla naboru 7/2019. [czytaj dalej...]
Zaproszenie do udziału w projekcie pn. „Pod znakiem jabłecznika-dobre praktyki przetwórstwa owoców w UE”

Zaproszenie do udziału w projekcie pn. „Pod znakiem jabłecznika-dobre praktyki przetwórstwa owoców w UE”

Lubelskie Stowarzyszenie Miłośników Cydru w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Kraina Lasów i Jezior –Lokalna Grupa Działania, Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienicka" oraz Winnicą Wieczorków Paweł Wieczorek zaprasza do udziału w wyjeździe studyjnym do Hiszpanii w ramach operacji pn. „Pod znakiem jabłecznika-dobre praktyki przetwórstwa owoców w UE". [czytaj dalej...]
UDZIAŁ LGD W ŚWIĘCIE GMINY TRZCIANA

UDZIAŁ LGD W ŚWIĘCIE GMINY TRZCIANA

W dniu 28 lipca 2019 r. LGD „Dolina Raby” wzięło udział w Święcie Gminy Trzciana. Podczas wydarzenia Biuro LGD zorganizowało stoisko promocyjno-informacyjne, na którym pracownicy udzielali doradztwa w zakresie możliwości pozyskiwania funduszy europejskich, a także w zakresie walorów turystycznych obszaru LGD. [czytaj dalej...]