„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna
Zmarł Jan Kulig, wieloletni wójt gminy Łapanów

Zmarł Jan Kulig, wieloletni wójt gminy Łapanów

Zmarł Jan Kulig, wieloletni wójt gminy Łapanów, nestor bocheńskich samorządowców, członek zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSPRP w Łapanowie, powiatowy pełnomocnik ds. polityki senioralnej, społecznik wspierający osoby niepełnosprawne i potrzebujące. Miał 80 lat. [czytaj dalej...]