„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna
Przypomnienie dla Wnioskodawców i Beneficjentów

Przypomnienie dla Wnioskodawców i Beneficjentów

Przypominamy o obowiązku stosowania się do dodatkowych wytycznych LGD w zakresie informowania o pomocy otrzymanej z EFRROW za pośrednictwem LGD w ramach realizacji LSR. Wszyscy Wnioskodawcy, którzy podpisali umowę z UMWM po dacie publikacji tych wytycznych tj. 05.06.2018 r. są [czytaj dalej...]

Ocena i wybór operacji w ramach naborów nr 1/2019, 2/2019, 3/2019, 4/2019, 5/2019, 6/2019, 7/2019

Ocena i wybór operacji w ramach naborów nr 1/2019, 2/2019, 3/2019, 4/2019, 5/2019, 6/2019, 7/2019

8 lipca 2019 r. Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Raby” dokonała oceny i wyboru operacji, które zostały złożone w ramach naborów wniosków o przyznanie pomocy nr 1/2019, 2/2019, 3/2019, 4/2019, 5/2019, 6/2019, 7/2019 w ramach poddziałania ”Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020. [czytaj dalej...]
Dofinansowanie dla LGD w ramach EtnoPolska

Dofinansowanie dla LGD w ramach EtnoPolska

Miło nam poinformować, że nasza LGD „Dolina Raby” otrzymała dofinansowanie do projektu w ramach Programu etnoPolska. W związku z tym poszukujemy osób z naszego terenu posiadających „zeszyty kulinarne”. Najciekawsze przepisy zostaną zaprezentowane w celu degustacji podczas specjalnej imprezy.