„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna
Udział LGD podczas Jarmarku Wiśnickiego w Nowym Wiśniczu

Udział LGD podczas Jarmarku Wiśnickiego w Nowym Wiśniczu

W dniu 9.06.2019 r. Lokalna Grupa Działania „Dolina Raby” wzięła udział w Jarmarku Wiśnickim, który odbył się w Nowym Wiśniczu. Podczas wydarzenia Biuro LGD zorganizowało stoisko promocyjno-informacyjne, na którym pracownicy udzielali doradztwa w zakresie możliwości pozyskiwania funduszy europejskich [czytaj dalej...]

Realizacja operacji pt. „Małe przetwórstwo i sprzedaż bezpośrednia szansą dla producentów, zdrowiem dla konsumentów”.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Raby” od dnia 03.06.2019 r. – 31.10.2019 r. realizuje operację pt. „Małe przetwórstwo i sprzedaż bezpośrednia szansą dla producentów, zdrowiem dla konsumentów”.

Operacja pt. „Małe przetwórstwo i sprzedaż bezpośrednia szansą dla producentów, zdrowiem dla konsumentów

[czytaj dalej...]
Ogłoszenie o naborze nr 7/2019

Ogłoszenie o naborze nr 7/2019

Data publikacji: 20.04.2019 r.

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 7/2019

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Raby”, działająca na terenie gmin:  Biskupice, Gdów, Łapanów, Trzciana, Nowy Wiśnicz, Żegocina informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje  z zakresu: zgodnie z § 2 rozporządzenia wdrażanie LSR:

[czytaj dalej...]
Ogłoszenie o naborze nr 6/2019

Ogłoszenie o naborze nr 6/2019

Data publikacji: 20.04.2019 r.

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 6/2019

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Raby”, działająca na terenie gmin:  Biskupice, Gdów, Łapanów, Trzciana, Nowy Wiśnicz, Żegocina informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje  z zakresu: zgodnie z § 2 rozporządzenia wdrażanie LSR:

[czytaj dalej...]
Ogłoszenie o naborze nr 5/2019

Ogłoszenie o naborze nr 5/2019

Data publikacji: 20.04.2019 r.

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 5/2019

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Raby”, działająca na terenie gmin:  Biskupice, Gdów, Łapanów, Trzciana, Nowy Wiśnicz, Żegocina informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje  z zakresu: zgodnie z § 2 rozporządzenia wdrażanie LSR:

[czytaj dalej...]
Ogłoszenie o naborze nr 4/2019

Ogłoszenie o naborze nr 4/2019

Data publikacji: 20.04.2019 r.

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 4/2019

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Raby”, działająca na terenie gmin:  Biskupice, Gdów, Łapanów, Trzciana, Nowy Wiśnicz, Żegocina informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje  z zakresu: zgodnie z § 2 rozporządzenia wdrażanie LSR:

[czytaj dalej...]
Ogłoszenie o naborze nr 3/2019

Ogłoszenie o naborze nr 3/2019

Data publikacji: 20.04.2019 r.

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 3/2019

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Raby”, działająca na terenie gmin:  Biskupice, Gdów, Łapanów, Trzciana, Nowy Wiśnicz, Żegocina informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje  z zakresu: zgodnie z § 2 rozporządzenia wdrażanie LSR:

[czytaj dalej...]