Strona główna

15 kwietnia 2009 r.

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, jako pierwszy w Polsce wybrał Lokalne Grupy Działania. W województwie małopolskim podobnej decyzji należy spodziewać się pod koniec maja 2009 r.

2 kwietnia 2009 r.

W Lipnicy Murowanej odbyło się spotkanie w sprawie Szlaku Węgierskiego z udziałem Krzysztofa Kwatery – Prezesa LGD Dolina Raby. Szlak będzie przebiegał z Krakowa do węgierskiej miesjcowości Tokaj przez obszar LGD Dolina Raby.W spotkaniu uczestniczyła Pani Katalin Bozsaky – Konsul [czytaj dalej...]

20 stycznia 2009 r.

Na zamku w Suchej Beskidzkiej odbyło się spotkanie założycielskie związku stowarzyszeń – Małopolska Sieć LGD. Jednym z założycieli związku jest LGD Dolina Raby.

7 kwietnia 2009 r.

Zarząd Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Dolina Raby” ogłasza nabór na stanowiska kierownik biura LGD, asystent kierownika, księgowy oraz pracownik administracyjny. Szczegóły w dziale oferty pracy.

15 stycznia 2009 r.

Złożony został wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o wybór LGD do udziału w Osi IV PROW – Leader. Rozstrzygnięcia należy spodziewać się do połowy kwietnia 2009 r.

7 stycznia 2009 r.

Odbyło się kolejne Walne Zebranie Członków, tym razem w Gimnazjum w Trzcianie. Podczas spotkania m.in. przyjęto Lokalną Strategię Rozwoju i dokonano wyborów uzupełniających do Rady LGD.

Zarząd

Członkowie Zarządu Stowarzyszenia:

  • Krzysztof Kwatera – Prezes Zarządu
  • Krystyna Batko – Wiceprezes Zarządu
  • Andrzej Stańczyk – Członek Zarządu
  • Anna Płachczewska – Rogozińska – Członek Zarządu
  • Katarzyna Gnyla – Członek Zarządu

 

Statut

STATUT
LOKALNEJ GRUPY  DZIAŁANIA „DOLINA RABY”

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Raby”, zwana dalej LGD, działa na postawie przepisów:

1) Ustawy z dnia 7 marca 2007r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich [czytaj dalej...]