Strona główna

Statut

STATUT
LOKALNEJ GRUPY  DZIAŁANIA „DOLINA RABY”

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Raby”, zwana dalej LGD, działa na postawie przepisów:

1) Ustawy z dnia 7 marca 2007r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich [czytaj dalej...]

Położenie

Obszar LGD należy do dwóch powiatów, zachodnia część do wielickiego a wschodnia do bocheńskiego. Do pierwszego z nich należą gminy Gdów i Biskupice, do drugiego Łapanów, Trzciana, Nowy Wiśnicz i Żegocina. Oba powiaty znajdują się na terenie województwa małopolskiego.

Powierzchnia [czytaj dalej...]

26 listopada 2008 r.

Pierwsze Walne Zebranie Członków odbyło się w Urzędzie Gminy Biskupice w Tomaszkowicach. Podczas spotkania dokonano m.in. wyboru członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej i częściowo Rady LGD. Przyjęto też uchwałę o przystąpieniu do związku stowarzyszeń – Małopolska Sieć LGD.

Program Leader w „Dolinie Raby”

Nigdy społeczność wsi i małych miast nie miała możliwości tak bezpośredniego decydowania o tym, na co przeznaczone zostaną środki z Unii Europejskiej. Może nie są to jeszcze znaczące środki w stosunku do wszystkich środków, które napłyną do naszego kraju z [czytaj dalej...]