„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Szlak rowerowy Doliny Raby

Poniżej prezentujemy zdjęcia ze spotkań na temat utworzenia szlaku rowerowego Doliny Raby: 11.12.2009; 28.12.2009; 31.05.2010. Prowadzący – Krzysztof Pucek – Przewodniczący Komisji ds. Szlaków i Zagospodarowania krakowskiego oddziału PTTK.

 

{galeria}szlak{/galeria}

Mikroprzedsiębiorcy 28 11 2009

Szkolenie dla mikroprzedsiębiorców z obszaru LGD na temat możliwości pozyskiwania funduszy. Na pierwszym szkoleniu wykładowcą był pan Jacek Walczak – główny specjalista MODR ds. PROW i grup producenckich, na drugim pan Wacław Majcher – kierownik ODR w Bochni oraz pan [czytaj dalej...]

Posiedzenie Rady i spotkanie szkoleniowo – informacyjne

Uprzejmie informujemy członków Rady, iż dnia 7 grudnia o godzinie 16:00 w Nowym Wiśniczu odbędzie się drugie posiedzenie Rady, na którym zostaną wybrane wnioski do finansowanie. Po posiedzeniu odbędzie się spotkanie szkoleniowo – informacyjne dla członków Rady, Zarządu i pracowników LGD.

Serdecznie zapraszamy!

Sprawozdawczo-wyborcze Walne Zebranie Członków

Na podstawie paragrafu 18 i paragrafu 20 Statutu Stowarzyszenia zwołuję sprawozdawczo – wyborcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na dzień 26 listopad 2010 roku na godzinę 16.00 w Zespole Szkół w Dąbrowicy Chrostowa 1.

26 listopada kończy się kadencja władz Stowarzyszenia tj. Zarząd, Rada i Komisja Rewizyjna i musimy przeprowadzić wybory nowych władz. Przypominamy, że wybory władz muszą odbyć się przy obecności ponad połowy członków stowarzyszenia w pierwszym terminie. Prosimy zatem o niezawodne przybycie.

Za zarząd
Krzysztof Kwatera
Prezes Zarządu

[czytaj dalej...]

Posiedzenie Rady Decyzyjnej

Chrostowa, 9.11.2010

Uwaga posiedzenie Rady Decyzyjnej i ocena wniosków 16 listopad godz. 16.00 Zespół Szkół w Dąbrowicy, Chrostowa 1
Posiedzenie jest otwarte dla wolnych słuchaczy.

[czytaj dalej...]

UWAGA NA DOKUMENTY APLIKACYJNE!

Szanowni Państwo, jeszcze raz przypominamy, że obowiązują nowe lokalne kryteria wyboru projektu oraz nowy szablon opisu projektu wg lokalnych kryteriów wyboru. Jeżeli ktoś składał wnioski w poprzednich naborach prosimy nie sugerować się starymi dokumentami i nie korzystać z nich. Obecnie [czytaj dalej...]

Rada

Skład Rady

Prezydium

1. Zbigniew Fic – Przewodniczący Rady                      Przedstawiciel Grupy Nieformalnej

2. Stanisław Gaworczyk – Wiceprzewodniczący Rady  [czytaj dalej...]