„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Międzynarodowe Targi Żywności i Rolnictwa Agrokompleks

W dniach 19-22 sierpnia 2010, w Nitrze na Słowacji odbyły się Międzynarodowe Targi Rolnictwa i Żywności Agrokomplex 2010. W targach udział wzięli przedstawiciele Sekretariatu Centralnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, Wicedyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich w MRiRW – Paweł Pacek oraz [czytaj dalej...]

Biuro LGD

Biuro LGD „Dolina Raby” znajduje się na terenie Zespołu Szkół w Dąbrowicy, Chrostowa 1A, Gmina Łapanów. Służy pomocą od pon – pt w godz. 9.00 – 14.00 lub w dogodnym terminie (w dni robocze) po wcześniejszym, telefonicznym umówieniu się. Pracownicy [czytaj dalej...]

Co to jest LGD

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania poswatało z końcem 2008 roku. Inicjatorem poswatania stowarzyszenia były władze samorządowe gminy Gdów. LGD skupia przedstawicieli 3 sektorów tj. publicznego, gospodarczego i społecznego z terenu 6 gmin członkowskich tj. Biskupice, Gdów, Łapanów, Trzciana, Nowy Wiśnicz, Żegocina. [czytaj dalej...]

Komisja Rewizyjna

Członkowie Komisji Rewizyjnej

Sławomir Błoniarz – Przewodniczący
Andrzej Polonka – Wiceprzewodniczący
Stanisław Kowalczyk – Członek

Spotkanie szkoleniowe nt. Małych projektów 15.09.2010

Poniżej prezentujemy zdjęcia ze spotkania aktywizująco – informacyjnego dla organizacji pozarządowych pt. „Małe projekty szansą rozwoju i promocji regionu”. Szkolenie cieszyło się dużym zainteresowaniem. Wykładowcami na szkoleniu byli: pani Renata Bukowska – Prezes MS LGD i pan Krzysztof Kwatera – [czytaj dalej...]

Szkolenie nt. możliwości pozyskiwania funduszy 29 04 2010

Poniżej prezentujemy zdjęcia ze spotkania aktywizująco – informacyjnego nt. „Możliwości pozyskania środków na realizację projektów z PROW za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Dolina Raby”. Spotkanie prowadzili: pani Renata Bukowska – Prezes Małopolskiej Sieci LGD oraz pan Krzysztof Kwatera – Prezes LGD Dolina Raby.

{galeria}szkolenie2{/galeria}

Spotkanie z samorządowcami 15 12 2009

Poniżej prezentujemy zdjęcia ze spotkania z samorządowcami nt. możliwości pozyskiwania funduszy dla gmin i jednostek kultury z działań „Odnowa i rozwój wsi” oraz „Małe projekty”. Na zdjęciach widoczni wójtowie i pracownicy wszystkich gmin członkowskich LGD Dolina Raby. Wykładowcami na szkoleniu [czytaj dalej...]