„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Dolina Raby członkiem Krajowej Sieci Grup Partnerskich

Szanowni Państwo, miło nam poinformować, że z dniem 1.09.2010 Lokalna Grupa Działania „Dolina Raby” przystąpiła do Krajowej Sieci Grup Partnerskich.

Krajowa Sieć Grup Partnerskich jest strukturą wspołpracy i wsparcia trójsektorowych partnerstw działających na rzecz rozwoju swoich regionów. KSGP została zawiązana w styczniu 2005 roku przez przedstawicieli 12 Grup Partnerskich, którzy podpisali Deklarację Współpracy.

[czytaj dalej...]

Informacja

W dniu 3 września 2010 roku z powodu wyjazdu na targi regionalnych przysmaków w Krakowie biuro LGD „Dolina Raby” będzie nieczynne.

Informacja

W dniu 3 września 2010 z powodu wyjzadu na targi regionalnych przysmaków w Krakowie biuro LGD „Dolina Raby” będzie nieczynne.

Informacja

Szanowni Państwo w dniach 18, 19 i 20 sierpnia biuro LGD czynne do godz 12.30

Konkurs „Przyjazna Wieś”

Konkurs „Przyjazna Wieś” na najlepszy projekt z zakresu infrastruktury realizowany na terenach wiejskich przy wsparciu środków unijnych.

Dla wszystkich beneficjentów, którzy zrealizowali projekty wspierające rozbudowę infrastruktury technicznej lub społecznej na obszarach wiejskich województwa małopolskiego, współfinansowane z Funduszy Europejskich.

Szczegóły

Nabór wniosków – Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Ogłoszenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Tomasza Kołodzieja

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Tomasz Kołodziej, informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 311 „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 od dnia 24 sierpnia 2010 r.

Warunki i tryb przyznawania pomocy określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 200, poz. 1442 z późn. zm.). Treść rozporządzenia, dotyczącego przedmiotowego działania, dostępna jest na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl.

[czytaj dalej...]