„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

UWAGA Bezpłatne spotkanie nt. projektu „Szlak Rowerowy Doliny Raby”

 

LGD Dolina Raby informuje, że organizuje bezpłatne spotkanie aktywizująco–informacyjne na temat przedsięwzięcia LSR pt. „Szlak Rowerowy Doliny Raby”.

 

Spotkanie odbędzie się: 17.05.2010

Godzina rozpoczęcia: 14.00

Miejsce: Zespół Szkół w Dąbrowicy, Chrostowa 1 sala nr. 12

 

Print Friendly, PDF & Email