„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Bezpłatne szkolenie nt. pozyskiwania funduszy

Stowarzyszenie lokalna grupa działania „Dolina Raby” informuje, że organizuje bezpłatne szkolenie na temat możliwości pozyskania środków na realizację projektów z PROW za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Dolina Raby”.

Szkolenie odbędzie się: 29.04.2010
Godzina rozpoczęcia: 16.30
Miejsce: Zespół Szkół w Dąbrowicy, Chrostowa 1, jadalnia na parterze budynku szkoły.

 

Program szkolenia:

 

I część, 29.04.2010 Zespół Szkół w Dąbrowicy

16.30 – rozpoczęcie szkolenia (kawa powitalna);
16.35 – możliwość pozyskania środków na realizację projektów z PROW za
pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Dolina Raby”
17.45 – przerwa z poczęstunkiem
18.00 – projekt zmian w rozporządzeniu o wdrażaniu Lokalnej Strategii
Rozwoju
19.00 – zakończenie szkolenia

Kogo zachęcamy:

  • Dyrektorów, kierowników, przedstawicieli placówek kulturalnych,
  • Stowarzyszenia, Fundacje, Parafie, Kluby sportowe, Ochotnicze Straże Pożarne, Koła Gospodyń Wiejskich,
  • Rolników prowadzących gospodarstwa agroturystyczne,
  • Mikroprzedsiębiorców szczególnie z branży turystycznej, gastronomicznej, drzewnej, odnawialnych źródeł energii
  • Wszystkich, którzy chcą poznać zasady programu LEADER.

Zgłoszenia oraz dodatkowe informacje pod numerem telefonu: 600 856 618

Print Friendly, PDF & Email