„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Bezpłatne warsztaty z bibułkarstwa

Każdy z uczestników warsztatów bibułkarskich mógł się poczuć niczym Vincenty van Gogh tworząc własne dzieło będące obrazem drzemiącego ducha.  Vincenty van Gogh tworzył przy pomocy pędzla natomiast uczestnicy warsztatów bibułkarskich potrzebowali do stworzenia rożnych kompozycji nożyczek i bibuły.

Warsztaty bibułkarskie odbyły się w dniu 27 i 28 września 2012 roku w godzinach 9.00-17.00 w Willi Dzikie Pola w Gdowie ul. Dworska 1210. Warsztaty zorganizowała Lokalna Grupa Działania „Dolina Raby” ramach działania 431  „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja”. Podczas warsztatów byli obecni pracownicy biura, każdy z zainteresowanych mógł uzyskać informacje jak uzyskać dofinansowanie.   W bezpłatnych warsztatach wzięli udział mieszkańcy LGD „Dolina Raby”.  Każdy z uczestników nauczył się tworzyć pojedyncze bibułkowe kwiaty, bukiety oraz kompozycje do dekoracji wnętrz.

Print Friendly, PDF & Email