logo ue leader prow

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

by admin

Jednym z realizowanych przedsięwzięć LSR Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania €žDolina Raby w ramach PROW 2007 – 2013€ był „Smak Doliny Raby”. Realizacja tego przedsięwzięcia przyczyniła się do rozwoju rynku tradycyjnej żywności. Projekty w ramach tego przedsięwzięcia odpowiadały specyfice obszaru LGD jaką jest dziedzictwo kulinarne i kulturalne. W perspektywie PROW 2014 – 2020 LGD realizuje cel szczegółowy LSR „Rozwój markowej żywności tradycyjnej i kanałów dystrybucji tych produktów, w tym krótkich łańcuchów żywnościowych”.

Wykorzystując czynnik endogeniczny jakim było powstanie najstarszej książki kucharskiej „€žCompendium ferculorum albo zebranie potraw”€ napisanej przez Stanisława Czarnieckiego na zamku w Wiśniczu w 1682 r. Stowarzyszenie LGD „Dolina Raby” organizuje Festiwal Rosołu. Rosół polski, a dokładnie szesnaście sposobów jego przygotowania rozpoczyna zbiór przepisów kulinarnych Stanisława Czernieckiego. Warto dodać, że autor książki odegrał znaczącą rolę dla krzewienia kultury i języka polskiego. Autor chętnie korzystał z różnych inspiracji oraz własnego doświadczenia. Celem organizowanego Festiwalu, który ma formę konkursu jest kultywowanie, propagowanie i pogłębianie wiedzy na temat rosołu, jako polskiej potrawy narodowej oraz budowanie więzi wewnątrz społeczności lokalnych. 

LGD „Dolina Raby” zarejestrowała potrawę Rosół polski na Liście Produktów Tradycyjnych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Wpis rosołu

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Poniżej prezentujemy linki z relacjami z dotychczasowych edycji festiwalu:

X Festiwal Rosołu w dniu 1 sierpnia 2021 roku w Gdowie

IX Festiwal Rosołu w dniu 14 września 2019 r. w Rozdzielu

VIII Festiwal Rosołu w dniu 30 czerwca 2018 r. w Bochni

VII Festiwal Rosołu w dniu 15 sierpnia 2017 r. w Nowym Wiśniczu

VI Festiwal Rosołu w dniu 11 września 2016 r. w Trzcianie

V Festiwal Rosołu 21 czerwca 2015 r. w Gdowie

IV Festiwal Rosołu 21 września 2014 r. w Łapanowie

III Festiwal Rosołu 15 września 2013 r. w Żegocinie

II Festiwal Rosołu 14 października 2012 r. w Tomaszkowicach

I Festiwal Rosołu na zamku w Wiśniczu


Relacje filmowe z dotychczasowych edycji festiwalu:

Print Friendly, PDF & Email

Adres:

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „DOLINA RABY”
CHROSTOWA 1B
32-742 SOBOLÓW
TEL. 14 685 44 44

e-mail: biuro@dolinaraby.pl

NIP 6832029170
REGON 120847752
KRS 0000316230

Nr konta bankowego dla wpłacających składki członkowskie:

20 8619 0006 0010 0200 8833 0001

Adres:

Godziny otwarcia:

Biuro LGD przyjmuje strony od pon – pt w godzinach 9.00 – 14.00.

W pozostałych godzinach praca wewnętrzna lub praca w terenie, w związku z powyższym w godz. 8.00 – 9.00 i 14.00 – 16.00 Biuro LGD może być zamknięte.

©2022 Dolina Raby

Ta strona używa Cookies, przeglądanie jej to zgoda na ich używanie. Akceptuj Czytaj więcej...

Privacy & Cookies Policy