Strona główna

Festiwal rosołu

Jednym z realizowanych przedsięwzięć‡ Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania €žDolina Raby€ jest Smak Doliny Raby. Realizacja tego celu przyczynia się™ do rozwoju rynku tradycyjnej żywności. Projekty w ramach tego przedsięwzięcia odpowiadają… specyfice obszaru LGD jaką… jest dziedzictwo kulinarne i kulturalne.

Wykorzystując czynniki endogeniczny jakim było powstanie najstarszej książki kucharskiej „€žCompendium ferculorum albo zebranie potraw”€ napisanej przez Stanisława Czarnieckiego na zamku w Wiśniczu w 1682 r. Stowarzyszenie LGD „Dolina Raby” organizuje Festiwal Rosołu. Rosół polski, a dokładnie szesnaście sposobów jego przygotowania rozpoczyna zbiór przepisów kulinarnych Stanisława Czernieckiego. Warto dodać‡ że, autor książki odegrał‚ znaczącą… rolę dla krzewienia kultury i ję™zyka polskiego. Autor chę™tnie korzystał z różnych inspiracji oraz wł‚asnego doś›wiadczenia. Celem zorganizowanego Festiwalu, który ma formę™ konkursu był‚o kultywowanie, propagowanie i pogłę™bianie wiedzy na temat rosoł‚u, jako polskiej potrawy narodowej, budowanie więzi wewnątrz społ‚ecznoś›ci lokalnych.

Poniżej prezentujemy linki z relacjami festiwali.

V Festiwal Rosołu 21 czerwca 2015 r. w Gdowie

IV Festiwal Rosołu 21 września 2014 r. w Łapanowie

III Festiwal Rosoł‚u 15 wrześ›nia 2013 r. w Żegocinie

II Festiwal Rosołu 14 października 2012 r. w Tomaszkowicach

I Festiwal Rosoł‚u Rosołu na zamku w Wiś›niczu

compendium-big44_compendium_str_tyt_168244_compendium_rozdz_1_rosol_polski(1)compendium-ferculorum_cz2ros1g

 

Wpis rosołu