„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Biuro LGD

Biuro LGD „Dolina Raby” znajduje się na terenie byłego Zespołu Szkół w Dąbrowicy w miejscowości Chrostowa pod numerem 1B, Gmina Łapanów. Przyjmuje strony od pon – pt w godz. 9.00 – 14.00. Pracownicy biura udzielają bezpłatnego doradztwa jak przygotować wnioski aplikacyjne w ramach działań RLKS – LEADER.

Telefon i fax do biura: 14 685 44 44 email: biuro@dolinaraby.pl

Pracownicy:

Patryk Paszkot – Kierownik Biura tel. 600 856 618
Natalia Wełna – Specjalista ds. przygotowania, realizacji i rozliczania projektów

 

 

Print Friendly, PDF & Email