„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Bony na innowacje – nabór wniosków dla przedsiębiorców z Małopolski

Małopolscy przedsiębiorcy po raz piąty będą mieli szansę otrzymać wsparcie z Funduszy Europejskich na rozwój działalności dzięki współpracy z sektorem badawczym oraz proinnowacyjnym otoczeniem biznesu. Nabór wniosków w ramach „Bonów na innowacje” rozpocznie się 31 marca br.

Innowacja to zmiana, która coś ulepsza. To nowy produkt wzbogacający dotychczasową ofertę firmy, unowocześniony proces produkcji towaru, czy usługa, której do tej pory przedsiębiorstwo nie świadczyło. Przedsiębiorcy z mikro, małych i średnich firm mogą otrzymać bezzwrotną dotację w celu podniesienia innowacyjności przedsiębiorstwa, a co za tym idzie – jego konkurencyjności na rynku.

Konkurs przewiduje dwie możliwości wsparcia – w ramach dużego lub małego bonu na innowacje. Pierwszy pozwala uzyskać dofinansowanie na usługę, której koszty sięgają nawet do 200 tys. zł. Natomiast mały bon to szansa na wsparcie dla mniejszych projektów o wartości do 50 tys. zł. Dofinansowanie pokrywa aż 85% poniesionych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem. 

Proces aplikowania jest przyjazny dla wnioskodawców:

  • konkurs podzielony na rundy,
  • formularz wymaga podania minimum informacji, jakie są potrzebne, by ocenić projekt,
  • decyzja o dofinansowaniu jest podejmowana do dwóch miesięcy od zakończenia rundy naboru.

Jak zdobyć bon na innowacje?
Informacje o konkursie i warunkach aplikowania znajdziesz w ogłoszeniu naborze, a także otrzymasz dzwoniąc na Infolinię: (12) 616 06 16 lub w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich w Krakowie, Chrzanowie, Nowym Targu, Nowym Sączu i Tarnowie. Punkty informacyjne oraz strona internetowa są dostępne dla osób z niepełnosprawnościami.

Informacja za stroną http://www.rpo.malopolska.pl/wiadomosci/16-5-mln-zl-na-nowe-technologie?utm_source=bochnianin&utm_campaign=bony2019

Print Friendly, PDF & Email