„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

BONY NA SZKOLENIA PODNOSZĄCE KWALIFIKACJE ZAWODOWE

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą WUP na otrzymanie bonów szkoleniowych dla osób pracujących lub prowadzących własną działalność gospodarczą. Możliwość dofinansowania ponad 80% kosztów szkolenia. Szczegóły w załączniku. 

Ponad to LGD Dolina Raby w Lokalnej Strategii Rozwoju przewidziała projekt własny o uczeniu się przez całe życie w ramach którego będziemy poruszać zagadnienia związane z potrzebą ciągłego uczenia się i podnoszenia swoich kwalifikacji. Planujemy również organizację wyjazdów studyjnych do miejsc oferujących nowoczesne formy praktycznej nauki zawodu. Realizacja projektu początkiem 2019r. Będziemy Państwa informować o szczegółach i możliwościach włączenia się w działania projektowe.

 BONY SZKOLENIOWE_szczegółowe informacje

 

Print Friendly, PDF & Email