„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna
Inkubator Włączenia Społecznego

Inkubator Włączenia Społecznego

Przekazujemy informacje dotyczące możliwości wnioskowania przez mieszkańców, organizacje oraz firmy z Województwa Małopolskiego o granty do 100 000 na realizację innowacji społecznych w ramach projektu Inkubatora Włączenia Społecznego [czytaj dalej...]
II Festiwal Folklorystyczny

II Festiwal Folklorystyczny

Zapraszamy do członkowskiej gminy Biskupice znajdującej się nieopodal Wieliczki na II Festiwal Folklorystyczny, którego organizatorem jest Centrum Kultury Gminy Biskupice! Podczas imprezy stoisko promocyjne z produktami i potrawami lokalnymi wystawi LGD "Dolina Raby". [czytaj dalej...]