„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Członkowie

LGD jest partnerstwem trójsektorowym (publiczny, społeczny, gospodarczy), skupiającym obecnie 122 członków zwyczajnych, w tym  osoby prawnych i osoby fizyczne.

Sektor publiczny stanowią gminy:

  • Gdów
  • Biskupice
  • Łapanów
  • Trzciana
  • Nowy Wiśnicz
  • Żegocina  oraz
  • Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej [czytaj dalej...]

Nabór

W związku z realizacją projektu pt. "Pociąg do edukacji" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z Europejskiego Funduszu Społecznego, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Raby" ogłasza nabory na stanowiska Kadry Zarządzającej ww. projektu. Szczegółowe informacje znajdują się w zamieszczonych [czytaj dalej...]
Produkty lokalne

Produkty lokalne

LGD „Dolina Raby” poza udzielaniem pomocy mieszkańcom w postaci środków finansowych z Osi 4 PROW realizuje również inne pozostałe cele Lokalnej Strategii Rozwoju. Jednym z celów LSR jest „Rozwój rynku tradycyjnej żywności”. LGD „Dolina Raby” współpracuje z lokalnymi producentami tradycyjnej, [czytaj dalej...]

Szlak Rowerowy im. Żeleńskich

Stowarzyszenie LGD „Dolina Raby” wespół z bliźniaczymi Stowarzyszeniami LGD „Wspólnota Królewskiej Puszczy” z Niepołomic oraz „Przyjazna Ziemia Limanowska” z Limanowej, opracowała projekt rewitalizacji i uporządkowania sieci szlaków rowerowych na obszarze powiatu wielickiego oraz zachodniej części powiatu bocheńskiego, m.in. poprzez stworzenie [czytaj dalej...]

Regulamin Rady

REGULAMIN RADY LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA
„DOLINA RABY”

ROZDZIAŁ I
 Postanowienia ogólne

§ 1
Regulamin Rady LGD „Dolina Raby” określa organizację wewnętrzną i tryb pracy Rady.

§ 2
Terminy użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
1) LGD – oznacza Lokalną [czytaj dalej...]

Biuro LGD

Biuro LGD „Dolina Raby” znajduje się na terenie Zespołu Szkół w Dąbrowicy, Chrostowa 1A, Gmina Łapanów. Służy pomocą od pon – pt w godz. 9.00 – 14.00 lub w dogodnym terminie (w dni robocze) po wcześniejszym, telefonicznym umówieniu się. Pracownicy [czytaj dalej...]