„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Członkowie

LGD jest partnerstwem trójsektorowym (publiczny, społeczny, gospodarczy), skupiającym obecnie 122 członków zwyczajnych, w tym  osoby prawnych i osoby fizyczne.

Sektor publiczny stanowią gminy:

 • Gdów
 • Biskupice
 • Łapanów
 • Trzciana
 • Nowy Wiśnicz
 • Żegocina  oraz
 • Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej [czytaj dalej...]
Produkty lokalne

Produkty lokalne

LGD „Dolina Raby” poza udzielaniem pomocy mieszkańcom w postaci środków finansowych z Osi 4 PROW realizuje również inne pozostałe cele Lokalnej Strategii Rozwoju. Jednym z celów LSR jest „Rozwój rynku tradycyjnej żywności”. LGD „Dolina Raby” współpracuje z lokalnymi producentami tradycyjnej, [czytaj dalej...]

Szlak Rowerowy im. Żeleńskich

Stowarzyszenie LGD „Dolina Raby” wespół z bliźniaczymi Stowarzyszeniami LGD „Wspólnota Królewskiej Puszczy” z Niepołomic oraz „Przyjazna Ziemia Limanowska” z Limanowej, opracowała projekt rewitalizacji i uporządkowania sieci szlaków rowerowych na obszarze powiatu wielickiego oraz zachodniej części powiatu bocheńskiego, m.in. poprzez stworzenie [czytaj dalej...]

Komisja Rewizyjna

Członkowie Komisji Rewizyjnej

Sławomir Błoniarz – Przewodniczący
Andrzej Polonka – Wiceprzewodniczący
Stanisław Kowalczyk – Członek

Rada

Skład Rady

Prezydium

1. Zbigniew Fic – Przewodniczący Rady                      Przedstawiciel Grupy Nieformalnej

2. Stanisław Gaworczyk – Wiceprzewodniczący Rady  [czytaj dalej...]

Zarząd

Członkowie Zarządu Stowarzyszenia:

 • Krzysztof Kwatera – Prezes Zarządu
 • Krystyna Batko – Wiceprezes Zarządu
 • Andrzej Stańczyk – Członek Zarządu
 • Anna Płachczewska – Rogozińska – Członek Zarządu
 • Katarzyna Gnyla – Członek Zarządu

 

Statut

STATUT
LOKALNEJ GRUPY  DZIAŁANIA „DOLINA RABY”

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Raby”, zwana dalej LGD, działa na postawie przepisów:

1) Ustawy z dnia 7 marca 2007r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich [czytaj dalej...]