„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Sekrety Długowieczności – relacja

Dziewiątego maja 2012 roku w sali widowiskowej Centrum Kultury Gminy Łapanów odbyły się zorganizowane przez Lokalną Grupę Działania „Dolina Raby” warsztaty  pn. – „Sekrety Długowieczności”. Warsztaty były skierowane do ogółu mieszkańców LGD, ale najliczniej wzięły w nich udział Panie z kół gospodyń wiejskich. Warsztaty dotyczyły przede wszystkim zdrowego stylu życia i tych elementów, które mają na to szczególny wpływ.

[czytaj dalej...]

Relacja ze szkolenia dla przedsiębiorców

W dniu 31 marca 2012 roku w Zespole Szkół w Dąbrowicy odbyło się zorganizowane przez LGD szkolenie pt. „Jak pozyskać środki finansowe na rozpoczęcie lub rozwój działalności gospodarczej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Dolina Raby”. [czytaj dalej...]