„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna
Wyniki rozpatrzenia protestów w ramach naboru 7/2019

Wyniki rozpatrzenia protestów w ramach naboru 7/2019

13 sierpnia 2019 r. Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Raby” dokonała rozpatrzenia protestów, które wpłynęły do biura LGD w ramach naboru 7/2019 oraz dokonała korekty oczywistych omyłek w dokumentacji Rady z dnia 8.07.2019 r. w wyniku czego dokonano aktualizacji listy operacji wybranych dla naboru 7/2019. [czytaj dalej...]
Ocena i wybór operacji w ramach naborów nr 1/2019, 2/2019, 3/2019, 4/2019, 5/2019, 6/2019, 7/2019

Ocena i wybór operacji w ramach naborów nr 1/2019, 2/2019, 3/2019, 4/2019, 5/2019, 6/2019, 7/2019

8 lipca 2019 r. Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Raby” dokonała oceny i wyboru operacji, które zostały złożone w ramach naborów wniosków o przyznanie pomocy nr 1/2019, 2/2019, 3/2019, 4/2019, 5/2019, 6/2019, 7/2019 w ramach poddziałania ”Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020. [czytaj dalej...]
Ocena i wybór operacji w ramach naborów nr 1/2018, 2/2018, 3/2018, 4/2018, 5/2018, 6/2018

Ocena i wybór operacji w ramach naborów nr 1/2018, 2/2018, 3/2018, 4/2018, 5/2018, 6/2018

12 kwietnia 2018 r. Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Raby” dokonała oceny i wyboru operacji, które zostały złożone w ramach naborów wniosków o przyznanie pomocy nr 1/2018, 2/2018, 3/2018, 4/2018, 5/2018, 6/2018 w ramach poddziałania ”Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020. [czytaj dalej...]
Ocena i wybór operacji w ramach naboru nr 7/2017, 8/2017 ogólnodostępna i niekomercyjna infrastruktura

Ocena i wybór operacji w ramach naboru nr 7/2017, 8/2017 ogólnodostępna i niekomercyjna infrastruktura

26 września 2017 r. Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Raby” dokonała oceny i wyboru operacji, które zostały złożone w ramach naborów wniosków o przyznanie pomocy nr 7/2017,85/2017 z zakresu budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej w ramach poddziałania ”Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020. [czytaj dalej...]