logo ue leader prow

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Cenne informacje przekazane jst

by admin

W związku z ogłoszeniem naboru na działanie „Odnowa i rozwój wsi” Lokalna Grupa Działania przeprowadziła szkolenie dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, samorządowych instytucji kultury, organizacji pozarządowych o statusie pożytku publicznego na temat działania „Odnowa i rozwój wsi”, „Małe projekty”, oraz aspekty prawno – formalne związane z ubieganiem się o dofinansowanie przez jst lub samorządowe instytucje kultury. Wykładowcą na szkoleniu była pani Monika Paciorek – praktyk w dziedzinie pozyskiwania funduszy przez jst, politolog, doktorantka UP, oraz pan Patryk Paszkot – przedstawiciel biura LGD. Podczas szkolenia przekazano cenne informację związane z ubieganiem się o dofinansowanie w osi 4 PROW – LEADER przez jst w świetle nowelizacji rozporządzeń. Wszyskim uczestnikom dziękujemy za przybycie. Mamy nadzieję, że uzyskane informacje przyczynią się do jak najlepszych wniosków w osi 3 lub 4 PROW.

{galeria}jst11032011{/galeria}

Print Friendly, PDF & Email

You may also like

Adres:

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „DOLINA RABY”
CHROSTOWA 1B
32-742 SOBOLÓW
TEL. 14 685 44 44

e-mail: biuro@dolinaraby.pl

NIP 6832029170
REGON 120847752
KRS 0000316230

Nr konta bankowego dla wpłacających składki członkowskie:

20 8619 0006 0010 0200 8833 0001

Adres:

Godziny otwarcia:

Biuro LGD przyjmuje strony od pon – pt w godzinach 9.00 – 14.00.

W pozostałych godzinach praca wewnętrzna lub praca w terenie, w związku z powyższym w godz. 8.00 – 9.00 i 14.00 – 16.00 Biuro LGD może być zamknięte.

©2022 Dolina Raby

Ta strona używa Cookies, przeglądanie jej to zgoda na ich używanie. Akceptuj Czytaj więcej...

Privacy & Cookies Policy