„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Centra Organizacji Pozarządowych

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia, seminaria i konsultacje organizowane przez Centra Organizacji Pozarządowych (COP) powołane przez Województwo Małopolskie w ramach projektu realizowanego z Fundacją Biuro Inicjatyw Społecznych pn. „Model Współpracy – Współpraca na medal. Wdrażanie standardów współpracy JST – NGO w Małopolsce”! Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na każde spotkanie należy się zarejestrować! Decyduje kolejność zgłoszeń.

Wypełniony formularz prosimy przesłać w formie zeskanowanej na adres e-mail: cop@umwm.pl lub faksem na numer (12) 42 15 798 w terminie określonym w tabeli.

FORMULARZE I WYKAZ SZKOLEŃ

Print Friendly, PDF & Email