„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Ciekawa konferencja w Bochni – zaproszenie

„Dziedzictwo i rozwój – perspektywa powiatowej polis” to tytuł konferencji, która odbędzie się 27 listopada 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Bochni. Poniżej do pobrania zaproszenie oraz program.

Zaproszenie_1

Program_2

Print Friendly, PDF & Email