Strona główna

Co to jest LGD


Notice: Undefined index: template in /home/draby/domains/dolinaraby.pl/public_html/wp-content/plugins/download-manager/wpdm-functions.php on line 353

Notice: Undefined index: template in /home/draby/domains/dolinaraby.pl/public_html/wp-content/plugins/download-manager/libs/class.Package.php on line 946

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania poswatało z końcem 2008 roku. Inicjatorem poswatania stowarzyszenia były władze samorządowe gminy Gdów. LGD skupia przedstawicieli 3 sektorów tj. publicznego, gospodarczego i społecznego z terenu 6 gmin członkowskich tj. Biskupice, Gdów, Łapanów, Trzciana, Nowy Wiśnicz, Żegocina.  Od końca roku 2009 działa biuro Stowarzyszenia, które organizuje pracę partnerstwa. LGD „Dolina Raby” jest jedną z 39 takich organizacji w województwie małopolskim i jedną z 338 w całej Polsce wybranych do realizacji swoich Lokalnych Strategii Rozwoju. Lokalna Grupa Działania działa w ramach Osi 4 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – Leader. Jest nadzorowana przez Marszałka Województwa Małopolskiego, a instytucją zarządzającą programem jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Budżet Lokalnej Grupy Działania przeznaczony jest na wspieranie i stymulowanie rozwoju obszarów wiejskich, a także na szkolenia, nabywanie umiejętności i aktywizację lokalnej społeczności.

Zainteresowania LGD „Dolina Raby” skupiają się przede wszystkim na 7 przedsięwzięciach
w ramach, których chcemy realizować projekty tj:

  • Szlak rowerowy Doliny Raby (potencjał – znakomite tereny do jazdy na rowerze, widoki i liczne zabytki)
  • Agroturystyka poza szlakiem (potencjał – liczne gospodarstwa agroturystyczne i ekologiczne)
  • Smak Doliny Raby (Najstarsza w Polsce książka kucharska „Compendium ferculorum” – powstała na Zamku w Nowym Wiśniczu, gdowska książka kucharska „Przygdowskie Smaki”, Żegocińska książka kucharska, chleb żarnowy z Łomnej – produkt tradycyjny wpisany na listę MRiRW)
  • Nowoczesna firma
  • Klaster drzewny (liczne firmy branży drzewnej)
  • Czysta energia, odnawialne źródła energii
  • Nie tylko przed telewizorem (sławni ludzi z terenu LGD np. Karol Wojtyła – wikariusz w Niegowici, Janusz Kulig – wicemistrz Europy, trzykrotny mistrz Polski w rajdach samochodowych, Andrzej Zieliński – muzyk, kompozytor, pianista i założyciel zespołu „Skaldowie”, Jan Matejko – muzeum w Nowym Wiśniczu, Jan Henryk Dąbrowski założyciel legionów polskich we Włoszech, urodzony w Pierzchowie  i wielu innych).

Wizja naszego obszaru przedstawia się następująco:

Chcielibyśmy, aby w przyszłości „Dolina Raby” była obszarem zintegrowanym wewnętrznie; regionem turystycznym, rozwijającym się także w innych dziedzinach gospodarki, obszarem małych i średnich przedsiębiorstw oraz usług, miejscem produkcji i sprzedaży zdrowej żywności przy jak najlepszym wykorzystaniu jego walorów – materialnych i duchowych, rozwoju przedsiębiorczości; ekologicznie czystym i energooszczędnym, z wykorzystaniem energii odnawialnej; miejscem ludzi dbających o zdrowie, o możliwościach uprawiania sportów i rekreacji, obszarem bezpiecznym.

Zachęcamy do obejrzenia prezentacji: