„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Co wydarzyło się w Leszczynie?

Leszczyna – miejscowość pod szkłem.

LGD „Dolina Raby” zgłosiła Leszczynę do projektu Małopolskie Miejscowości Tematyczne. Są i pierwsze efekty. Życzymy dalszych sukcesów.

Wjeżdżając do Leszczyny od strony wschodu w porze zachodu słońca – drogą z Lipnicy Murowanej słynącej ze swych wielkanocnych palm – ukazuje się widok niezwykły: po lewej stronie, na najdalszym planie Tatry, na planie drugim – wyspy Beskidu, a najbliżej nas – feeria barw zachodzącego słońca odbijającego się w ciągnących się wzdłuż całej miejscowości szklarniach, tunelach, osłonach.

Leszczyna jest miejscowością o długich, sięgających przedwojnia tradycjach uprawy owoców i warzyw. W latach 70-tych mieszkańcy zaczęli modernizować swe gospodarstwa zakładając olbrzymie szklarnie. Tak zaczyna się nasza opowieść – dziś Leszczyna na pewno jest miejscowością pod szkłem.

Temat przewodni naszej miejscowości, poza dużą ilością szklarni rozciągających się po jednej stronie grzbietu nawiązuje również do istnienia dwóch karczm, po których zostały legendy, fundamenty i kapliczka, a które przywodzą na myśl szkło. Ponadto, zwrot „pod szkłem” kojarzy się z osłoną, schronieniem, ale też ze zwracaniem na coś bacznej uwagi, obserwowaniem zjawisk np. atmosferycznych (mieszkańcy obserwując widoczne z Leszczyny Tatry umieją przewidywać pogodę). Szkło symbolizuje również coś kruchego, cennego, o co należy dbać. Dodatkowym elementem charakteryzującym Leszczynę i wiążącym się z kruchością (tym razem ludzkiego życia) jest duży cmentarz z okresu I wojny światowej. Leszczyna bowiem stała „na drodze” frontu zachodniogalicyjskiego i zarówno w 1914, jak i kilka miesięcy później, w 1915 roku była miejscem potyczek walczących ze sobą zaborców.

Spotkania z mieszkańcami Leszczyny to teraz przede wszystkim praca z młodzieżą w Wiejskim Domu Kultury. Młodzi ludzie poszukując wiedzy o swej miejscowości zaangażowali się w tworzenie gry terenowej typu quest. Jest to podróż po Leszczynie mająca na celu, poza aktywnym wypoczynkiem z elementami przygody, odkrywanie wiedzy o okresie I wojny światowej i historii Leszczyny w tym okresie.

Poza Grą terenową mieszkańcy mają pomysł na cykl warsztatów kulinarnych – tworzenia przetworów z owoców i warzyw, z których upraw słynie Leszczyna, a które można przechowywać w słojach, butelkach czyli w tzw. „szkle” (ketchup, sałatki warzywne, soki, nalewki). Są też pomysły na sprzedaż zarówno przetworów owocowych i warzywnych, jak i świeżych darów natury.

Działania realizowane były w ramach projektu „Małopolskie Miejscowości Tematyczne” dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

[wpdm_file id=128 title=”true” ]

 

Print Friendly, PDF & Email