„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Członkowie

LGD jest partnerstwem trójsektorowym, skupiającym osoby fizyczne i prawne reprezentujące trzy sektory publiczny, gospodarczy i społeczny.

Łączna liczba zameldowanych mieszkańców obszaru LGD na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi 60 668 mieszkańców.

Deklaracja przystąpienia do LGD (dla osób fizycznych i prawnych)

Rekomendacja członka
(wyłącznie dla osób fizycznych nie będących rolnikami i nie prowadzących działalności gospodarczej)

Uchwała o przystąpieniu do LGD
(wzór, tylko dla osób prawnych)

Lista członków LGD_stan na sierpień 2020 r. 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email