„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Członkowie

LGD jest partnerstwem trójsektorowym (publiczny, społeczny, gospodarczy), skupiającym obecnie 122 członków zwyczajnych, w tym  osoby prawnych i osoby fizyczne.

Sektor publiczny stanowią gminy:

  • Gdów
  • Biskupice
  • Łapanów
  • Trzciana
  • Nowy Wiśnicz
  • Żegocina  oraz
  • Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Wiśniczu
  • Centrum Kultury Gminy Łapanów
  • Centrum Kultury w Gdowie

Łączna liczba zameldowanych mieszkańców obszaru LGD na dzień 31 XII 2006 r. wyniosła 55514 mieszkańców.

Print Friendly, PDF & Email