„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Do kogo trafił puchar Ministra Rolnictwa? Konkurs im. St. Czernieckiego w 2019 r.

Jak co roku Festiwalowi Rosołu towarzyszyło rozstrzygnięcie konkursu im. Stanisława Czernieckiego na najlepszą publikację o lokalnych i regionalnych kulinariach w 2019 r., w której główną nagrodą jest puchar i dyplom Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W tym roku do konkursu napłynęło 17 pozycji.

Kapituła konkursu w składzie:

Joanna Surowiec, Dział Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Warszawie;
Grzegorz Grabowski, Dyrektor Związku Samorządów Polskich;
Edward Trojanowski, Prezes LGD Zalew Zegrzyński;
Jarosław Uściński, Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szefów Kuchni i Cukierni;
Krzysztof Kwatera, Prezes LGD Dolina Raby (organizatora Konkursu)

postanowiła nagrodzić następujące publikacje:

Puchar Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – „Kulinarne Smaki Czterech Krain” – publikacja wydana przez Stowarzyszenie LGD „Podbabiogórze”, Stowarzyszenie LGD „Wadoviana”, Stowarzyszenie LGD „Dolina Soły” oraz Stowarzyszenie LGD „Żywiecki Raj”.

I wyróżnienie – „Dawna kuchnia górali gorczańskich. Ochotnica Dolna-Ochotnic Górna-Tylmanowa”,
II wyróżnienie – „Dziedzictwo stołu – wędrówki kulinarne po obszarze mazowieckich lokalnych grup działania”,
III wyróżnienie – „Smak. Przewodnik po atrakcjach kulinarnych polskich regionów”,
IV wyróżnienie – „Moje jedzenie, moje korzenie”,
V wyróżnienie – „Śladami dawnych smaków powiatu przeworskiego”.

Print Friendly, PDF & Email