„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Dobre przykłady w ramach LEADER – Słownik Gdowski

W dniu 19.04.2011 roku w Centrum Kultury w Gdowie odbyła się konferencja promująca publikację „Słownik Gdowski”. LGD „Dolina Raby” reprezentował pan Patryk Paszkot – Asystent kierownika biura. Wydawcą publikacji jest Fundacja Mieć Szansę z Gdowa (członek LGD „Dolina Raby”). Słownik powstał dzięki dofinansowaniu w ramach „Małych projektów” ze środków znajdujących się w dyspozycji LGD „Dolina Raby” w ramach osi 4 PROW – LEADER. Jak piszą w przedmowie autorzy: „Słownik jest zbiorem haseł, które według zamysłu autorów – ukazują interesujące informację zarówno dla mieszkańców gminy Gdów, jak i odwiedzających ją turystów. Hasła umieszczone w publikacji zostały wybrane przez autorów i mieszkańców, którzy przesyłali swoje propozycje na specjalnie utworzony adres mejlowy…”.

Serdecznie gratulujemy pomysłu oraz realizacji projektu. Niech będzie on inspiracją do dalszego kultywowania lokalnej tradycji, kultury i zwyczajów, a mieszkańcom i turystą przyniesie wiele korzyści i dostarczy nowej, ciekawej wiedzy o regionie. Cieszymy się z pierwszych pozytywnych przykładów namacalnej realizacji „Małych projektów”, które potwierdzają to, że jednak warto korzystać ze wsparcia w ramach osi 4 PROW – LEADER.

{galeria}slgdowski{/galeria}

Print Friendly, PDF & Email