„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Dodatkowe możliwości wsparcia, poza ofertą LGD, dla małopolskich przedsiębiorców i os. fiz.

Poniżej prezentujemy dodatkowe możliwości wsparcia, poza ofertą LGD, dla małopolskich przedsiębiorców oraz osób fizycznych zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą. Stan zaktualizowany na 2.05.2018 r.

Możliwości wsparcia dla małopolskich przedsiębiorców_wersja do pobrania

 

Wpisał: Patryk Paszkot

Print Friendly, PDF & Email