„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Dolina Raby członkiem Krajowej Sieci Grup Partnerskich

Szanowni Państwo, miło nam poinformować, że z dniem 1.09.2010 Lokalna Grupa Działania „Dolina Raby” przystąpiła do Krajowej Sieci Grup Partnerskich.

Krajowa Sieć Grup Partnerskich jest strukturą wspołpracy i wsparcia trójsektorowych partnerstw działających na rzecz rozwoju swoich regionów. KSGP została zawiązana w styczniu 2005 roku przez przedstawicieli 12 Grup Partnerskich, którzy podpisali Deklarację Współpracy.

Podstawowe korzyści z członkostwa w KSGP to:

– wymiana informacji i dośwadczeń;
– wspólne projekty i programy;
– wspólna promocja;
– współpraca zagraniczna.

Print Friendly, PDF & Email