„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Dolina Raby na Festiwalu „Miejsca z charakterem” w Krakowie

4 października 2014 r. Lokalna Grupa Działania „Dolina Raby” wzięła udział w Festiwalu pt. „Miejsca z charakterem” w Krakowie.

Festiwal jest wydarzeniem podsumowującym dwuletni proces pracy nad powstaniem sześciu małopolskich miejscowości tematycznych – Bolęcina. Wioski pod Skałą, Dulowej. Zaginionej Wioski, Gwoźdźca. Wioski pod kobiecą ręką, Kostrzy-Sadka. Krainy pod Zielonym Wielorybem, Rudy Kameralnej. Wioski pozytywnie zakręconej, Zagórza. Wioski u źródła.

Miejscowość tematyczna to pomysł na rozwój wsi lub miasteczka w oparciu o temat przewodni. Małopolskie miejscowości tematyczne, działające pod nazwą Miejsca z charakterem, powstały w oparciu o lokalne, wyjątkowe zasoby: mieszkańców – niezwykłych ludzi z wiedzą, pasją i umiejętnościami; kulturę – dziedzictwo regionu, miejsca z historią w tle oraz walory krajobrazowe i przyrodnicze – rezerwaty przyrody, unikatowe rośliny.

Na terenie Lokalnej Grupy Działania „Dolina Raby” również podjęto inicjatywę utworzenia wioski tematycznej w Leszczynie pn. Leszczyna wioska pod szkłem. Ze względu jednak na zbyt słabe zaangażowanie mieszkańców udało się dotychczas stworzyć grę terenową tzw. Quest oraz zawiązać Stowarzyszenie „Nasza Leszczyna”.

LGD „Dolina Raby” zaprezentowała się z kogutkową ofertą. Naszymi wystawcami byli:

Grzegorz Mucha – Przetwórstwo Owocowo – Warzywne „Kamionna”
Firma Elmak – Makaron Domowy Wiśnicki
Ecobama – Tradycyjny Chleb Wiejski
Maria Zdebska – Pierożki Babci Władzi z Trzciany
Firma GRA-ZO Zofia Grabska – Tradycyjne potrawy żegocińskie

LGD reprezentował Pan Patryk Paszkot.

Wszystkim wystawcom serdecznie dziękujemy za udział.

Print Friendly, PDF & Email