„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Doposażenie kuchni OSP w niezbędny sprzęt gastronomiczny i organizacja pikniku promującego lokalne produkty

„Ochotnicza Straż Pożarna w Wiśniczu Małym ma zaszczyt zaprosić drużynę strażacką – reprezentację Gminy do wzięcia udziału w Konkursie Kulinarnym „Strażackie gotowanie”, organizowanym w ramach projektu PROW „Doposażenie kuchni OSP w niezbędny sprzęt gastronomiczny i organizacja pikniku promującego lokalne produkty”. Finał Konkursu odbędzie się 14 marca 2015 r. w Remizie Strażackiej w Wiśniczu Małym” – tej treści pismo wysłał zarząd jednostki do zarządów 6 gmin wchodzących w skład LGD „Dolina Raby”.
Honorowy Patronat nad konkursem objęła Burmistrz Nowego Wiśnicza Małgorzata Więckowska, która także podjęła się wraz z Prezesem Zarządu Stowarzyszenia LGD „Dolina Raby Krzysztofem Kwaterą, miejscowym proboszczem – ks. Ryszardem Kołodziejem, Panią Anną Jop – nauczycielką Zespołu Szkół w Dąbrowicy, Panem Jackiem Tworzydło – Firma Produkcyjno – Handlowa „ELMAK”, pełnienia obowiązków jurora w tym konkursie.
Ostatecznie do rywalizacji przystąpiły reprezentacje strażaków z trzech gmin: gospodarze (czyli Gmina Nowy Wiśnicz), druhny z OSP Bytomsko – reprezentujące Gminę Żegocina oraz druhny z OSP Sławkowice (Gmina Biskupice). Wśród osób przyrządzających potrawy z lokalnych produktów pań był jeden strażak – druh Krzysztof Rozum z miejscowej jednostki OSP.
Według założeń organizatorów impreza miała składać się z dwóch zasadniczych części: gry terenowej pt. „Nasza ziemia wiśnicka” przeznaczonej dla dzieci oraz wspomnianego konkursu kulinarnego. Fatalna pogoda (mżawka, chłód) sprawiły, że nie odbyła się gra terenowa, ale organizatorzy znaleźli wyjście z sytuacji organizując spacer wirtualny po gminie oraz zabawy w jednej z sal remizy. Można było pograć w piłkarzyki, rozegrać gry komputerowe.
Całą imprezę w roli konferansjerki prowadziła Druhna Anita Twardosz – inicjatorka i jedna z głównych realizatorek projektu. Dzielnie pomagały jej panie z Koła Gospodyń Wiejskich, które zatroszczyły się o to, aby przybyli goście, wśród których byli m. in . radni gminni, druhowie strażacy, mieli co jeść i pić. Wszyscy oczywiście, zaraz po tym, jak komisja konkursowa dokonała spróbowania przygotowanych na konkurs produktów i udała się na naradę, mogli również degustować te potrawy (w tym rosoły) i oddać głosy na poszczególne zespoły strażackich kucharzy. Drużyna mogła składać się z 3-5 członków OSP. Jej zadaniem było przygotowanie dwóch konkursowych potraw wykonanych z tradycyjnych produktów regionu: rosołu i potrawy węgierskiej.
Jak podczas ogłaszania wyników stwierdziła przewodnicząca jury – Pani Burmistrz Małgorzata Więckowska, poziom rywalizacji był wyrównany. Wszystkie drużyny spełniły wymagania regulaminowe. Dania podane były estetycznie. Tylko drużyna gospodarzy przygotowała spis użytych produktów, pozostałe dwie informowały komisję o składzie potraw słownie. Do zdobycia od komisji było 50 pkt.
Wyniki jury: 1 miejsce: OSP Nowy Wiśnicz (Wiśnicz Mały) – 46,2 pkt; 2. OSP Biskupice – 37,6 pkt; 3. OSP Żegocina – 34,6 pkt. Wyniki publiczności: 1. OSP Wiśnicz Mały – 41 głosów (przeliczone na punkty = 10 pkt), 2. OSP Żegocina – 16 głosów (8 pkt.), 3. OSP Biskupice – 6 głosów (6 pkt).
Wyniki końcowe: 1. OSP Wiśnicz Mały – 56,2 pkt (nagroda – bony o wartości 350 zł); 2. OSP Biskupice – 43,6 pkt (bon 250 zł), 3. OSP Żegocina – 42,6 pkt (bon 150 zł). W zwycięskiej drużynie gotowali: Renata Pawlik, Urszula Gawlikowska, Jadwiga Chodur, Katarzyna Sułek, Agnieszka Sułek, Krzysztof Rozum. Swoją nagrodę drużyna ta postanowiła przekazać paniom z miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich, jako podziękowanie za współpracę i pracę na rzecz OSP Wiśnicz Mały.
Po zakończeniu konkursu rozpoczęła się biesiada, podczas której częstowano różnymi smakołykami. Była także okazja do rozmów; m. in. na temat dalszych planów. Integracja i aktywizacja społeczności lokalnej – to był jeden z celów tego projektu i udało się go zrealizować znakomicie. Kilka miesięcy temu powstało w Wiśniczu Małym Koło Gospodyń Wiejskich, które od samego początku znakomicie współpracuje ze strażakami i pomogło wraz z nauczycielkami szkoły oraz samymi strażakami w realizacji przedsięwzięcia. Druhowie wykonali wiele prac społecznych przy urządzaniu kuchni: położyli płytki, pomalowali pomieszczenie, zainstalowali zakupione urządzenia. Obecnie pracują nad urządzeniem koło remizy boiska sportowego. Na ten pomysł wpadli podczas ubiegłorocznego festynu. Planów na przyszłość mają zresztą więcej. Zamierzają ubiegać się o włączenie do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Chcą także zakupić nowy samochód strażacki, bo obecny, choć dobrze wyposażony, jest już wiekowy. To przeciwieństwo do członków jednostki, założonej w 1952 roku, wśród których wielu – to ludzie młodzi. Jednostka prowadzi bowiem dwie drużyny młodzieżowe, w tym kobiecą w wieku 16-18 lat, a to najlepsza gwarancja dla pomyślnej przyszłości tego stowarzyszenia.

FILM Z WYDARZENIA

Tekst i zdjęcia: Tadeusz Olszewski – Przewodniczący Rady LGD

Print Friendly, PDF & Email