„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Dotacje dla MŚP – wczesna faza rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego

31 maja rozpoczął się otwarty nabór wniosków o dotację w ramach poddziałania 3.4.3 Dotacje dla MŚP – wczesna faza rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego województwa małopolskiego, w ramach którego firmy mogą uzyskać środki na wsparcie wdrożenia wyników prac B+R, wynalazków oraz wzorów użytkowych do działalności gospodarczej.

Dofinansowanie przeznaczone jest na koszty inwestycji w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, obejmujących wdrożenie wyników prac B+R, wynalazków lub wzorów użytkowych w celu wprowadzenia nowych lub znacząco ulepszonych produktów lub usług.

O dotacje mogą aplikować wyłącznie przedsiębiorstwa posiadające status mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa, działające na rynku nie dłużej niż 24 miesiące oraz prowadzące działalność na terenie województwa małopolskiego.

W zależność od wielkości przedsiębiorstwa dotacja może pokryć od 45 do 55% kosztów kwalifikowanych projektu (przy czym wartość kosztów kwalifikowanych nie może przekroczyć 10 mln PLN). Wnioski przyjmowane są do dnia 16 lipca.

Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące składania wniosków i szczegółów dotyczących możliwości wsparcia w tym zadaniu.

17 czerwca o godz. 13:00; Life Science Park, Bobrzyńskiego 14, budynek C, sala Titanic

Spotkanie poprowadzą Eksperci z firmy PwC – oferującej wsparcie na wszystkich etapach związanych z procesem aplikowania o dofinansowanie.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Zapisy przyjmowane są za pośrednictwem formularza.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zapraszam do kontaktu.

Fundacja Klaster LifeScience Kraków
ul. Bobrzyńskiego 14
30-348 Kraków
T. +48 12 297 4 698
F. +48 12 296 4 646
E. : bosolinska@lifescience.pl
www.lifescience.pl

Print Friendly, PDF & Email