logo ue leader prow

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Dotychczasowa realizacja projektu TELI2

by admin

 

LGD Dolina Raby jest partnerem w projekcie TELI2 (Transnational Education in LEADER Implementation 2) w ramach Programu Erasmus+. O projekcie pisaliśmy tutaj [http://dolinaraby.pl/sukcesy-lgd-w-projektach-erasmus/].

W październiku 2016 r. odbyło się w Turles (Irlandia) spotkanie partnerów tzw. kick-off meeting, którego celem było uzgodnienie szczegółów realizacji projektu. Partnerzy przygotowali informację nt. realizacji podejścia LEADER/RLKS w swoich krajach oraz wykaz słownictwa, dotyczącego realizacji podejścia LEADER/RLKS. Następnie przygotowano arkusz badania ankietowego nt. potrzeb szkoleniowych wśród LGD w krajach uczestniczących w projekcie oraz listy adresowe LGD w danym kraju (w Polsce jest 322 LGD – więcej niż łącznie w pozostałych krajach). Badanie przeprowadzono w grudniu 2016 r. i styczniu 2017 r. W ankiecie udział wzięło 48 polskich LGD, w tym 41, które wysłały niepusty (prawie niepusty) formularz badania. W dniu 17 marca w Wadowicach odbyło się spotkanie grupy fokusowej, w którym wzięli udział przedstawiciele 5 LGD z województw małopolskiego i śląskiego.

Print Friendly, PDF & Email

You may also like

Adres:

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „DOLINA RABY”
CHROSTOWA 1B
32-742 SOBOLÓW
TEL. 14 685 44 44

e-mail: biuro@dolinaraby.pl

NIP 6832029170
REGON 120847752
KRS 0000316230

Nr konta bankowego dla wpłacających składki członkowskie:

20 8619 0006 0010 0200 8833 0001

Adres:

Godziny otwarcia:

Biuro LGD przyjmuje strony od pon – pt w godzinach 9.00 – 14.00.

W pozostałych godzinach praca wewnętrzna lub praca w terenie, w związku z powyższym w godz. 8.00 – 9.00 i 14.00 – 16.00 Biuro LGD może być zamknięte.

©2022 Dolina Raby

Ta strona używa Cookies, przeglądanie jej to zgoda na ich używanie. Akceptuj Czytaj więcej...

Privacy & Cookies Policy