„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Dotychczasowa realizacja projektu TELI2

 

LGD Dolina Raby jest partnerem w projekcie TELI2 (Transnational Education in LEADER Implementation 2) w ramach Programu Erasmus+. O projekcie pisaliśmy tutaj [http://dolinaraby.pl/sukcesy-lgd-w-projektach-erasmus/].

W październiku 2016 r. odbyło się w Turles (Irlandia) spotkanie partnerów tzw. kick-off meeting, którego celem było uzgodnienie szczegółów realizacji projektu. Partnerzy przygotowali informację nt. realizacji podejścia LEADER/RLKS w swoich krajach oraz wykaz słownictwa, dotyczącego realizacji podejścia LEADER/RLKS. Następnie przygotowano arkusz badania ankietowego nt. potrzeb szkoleniowych wśród LGD w krajach uczestniczących w projekcie oraz listy adresowe LGD w danym kraju (w Polsce jest 322 LGD – więcej niż łącznie w pozostałych krajach). Badanie przeprowadzono w grudniu 2016 r. i styczniu 2017 r. W ankiecie udział wzięło 48 polskich LGD, w tym 41, które wysłały niepusty (prawie niepusty) formularz badania. W dniu 17 marca w Wadowicach odbyło się spotkanie grupy fokusowej, w którym wzięli udział przedstawiciele 5 LGD z województw małopolskiego i śląskiego.

Print Friendly, PDF & Email