„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Lista wniosków wybranych do finansowania [Małe projekty_2]

  • Version 1.0.0
  • Download 155
  • File Size 1.10 MB
  • File Count 1
  • Create Date 12/03/2015
  • Last Updated 12/03/2015

Lista wniosków wybranych do finansowania [Małe projekty_2]

Print Friendly, PDF & Email