„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Przykład nadanych Znaków Jakości – KOGUTEK

  • Version 1.0.0
  • Download
  • File Size 20.00 KB
  • File Count
  • Create Date 12/03/2015
  • Last Updated 12/03/2015

Przykład nadanych Znaków Jakości - KOGUTEK

Print Friendly, PDF & Email