„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Duże zainteresowanie organizacji pozarządowych

 W dniu 15 września 2010 roku odbyło się szkolenie dla organizacji pozarządowych z terenu działania LGD „Dolina Raby” pt. „Małe projekty – szansą rozwoju i promocji regionu.” Szkolenie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem i na sali wykładowej zebrało 40 uczestników reprezentujących 18 organizacji. Wszystkim serdecznie dziękujemy za udział i zachęcamy do aplikowania o środki w najbliższym naborze, który będzie trwał od 18 października do 5 listopada. Przypominamy, że wszelkich informacji i pomocy udziela biuro LGD w Chrostowej od pon – piątku w godz. 9.00-14.00 lub po wcześniejszym umówieniu w dogodnej godzinie.

Print Friendly, PDF & Email