„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Dwie nowe oferty MARR S.A. – ZOBACZ!

Dwie nowe oferty Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, zachęcamy do lektury.

1.

W MARR S.A. trwa nabór do projektu „Dobry Czas na Adaptację do Zmian”, który dedykowany jest dla osób zamieszkujących na terenie województwa małopolskiego, które należą do co najmniej jednej z grup :

– zostały zwolnione w ciągu 6 miesięcy z przyczyn niedotyczących pracownika

– są przewidziane lub zagrożone zwolnieniem

– odchodzą z rolnictwa ( rolnicy posiadający gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 2 ha i członkowie ich rodzin).

W ramach projektu oferujemy wsparcie w postaci:

– wsparcie doradcze i szkoleniowe

– staż zawodowy

– szkolenia specjalistyczne

– założenie działalności gospodarczej ( wniosek rekrutacyjny do 31.07.2019 r.)

Szczegółowe informacje dotyczące udziału w projekcie znajdują się na stronie www.marr.pl ( oferta MARR ) a także pod telefonem 12 617 99 54 

2. https://www.marr.pl/studia/

 

Print Friendly, PDF & Email