logo ue leader prow

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Działania promocyjne LGD „Dolina Raby” oraz relacja z wizyty studyjnej

by admin

W dniu 14 lipca podczas Święta Gminy Trzciana, 4 sierpnia w trakcie Święta Gminy Gdów oraz w dniu 10 sierpnia podczas V ETNO – Pikniku Dojrzałego Lata w Cichawce pracownicy biura LGD „Dolina Raby” zorganizowali punkty informacyjno konsultacyjne. W punktach informacyjnych pracownicy biura udzielali informacji o dofinansowaniu z EFRROW w ramach osi 4 „LEADER” działanie 413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007–2013. Oprócz uzyskanych informacji zainteresowanym rozdawane były upominki promocyjne. Pracownicy informowali zainteresowanych, iż w najbliższych dniach tj. od 12 do 30 sierpnia 2013 r. będzie trwał nabór na operacje z zakresu: „Odnowa i rozwój wsi”, „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”. Podczas Święta Gminy Trzciana na stoisku LGD „Dolina Raby” zagościła przedstawicielka pracowni strojów ludowych i stylizowanych „HEN-HAFT” Pani Henryka Poniewierska. W  dniu 25 sierpnia w Parku Kultury i Wypoczynku w  Tomaszkowicach pracownicy biura służyli doradztwem podczas imprezy „Dolina pełna smaku – festiwal sałatek”. Festiwal oraz pracownia strojów stylizowanych „HEN-HAFT” są  współfinansowane z EFRROW w ramach osi „Leader” objętego PROW 2007-2013.
W dniu 1 sierpnia 2013 r. gościnne zawitał na teren LGD „Dolina Raby” dyrektor irlandzkiego LGD SECAD Ryan Howard. Jednym z punktów wizyty były spotkania u polskich producentów, którzy zostali wsparci z funduszy „LEADER”. Głównym punktem wizyty było spotkanie z przedstawicielami innych LGD w Urzędzie Gminy w Tomaszkowicach. Podczas swojej prelekcji Ryan Howard przedstawił podstawowe informacje dotyczące procedury naboru wniosków w Irlandii, natomiast Krzysztof Kwatera Prezes LGD „Dolina Raby” poruszył kwestie związane z wielofunduszowością w LGD.

Prowadzone działania promocyjne mają w swoim założeniu dotarcie do szerokiego grona odbiorców, natomiast spotkanie z przedstawicielami LGD z innych państw to dobry moment do wymiany wzajemnych doświadczeń w wdrażaniu programu PROW.

 

Tekst: Anna Palczewska

Zdjęcia: LGD „Dolina Raby”

Print Friendly, PDF & Email

You may also like

Adres:

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „DOLINA RABY”
CHROSTOWA 1B
32-742 SOBOLÓW
TEL. 14 685 44 44

e-mail: biuro@dolinaraby.pl

NIP 6832029170
REGON 120847752
KRS 0000316230

Nr konta bankowego dla wpłacających składki członkowskie:

20 8619 0006 0010 0200 8833 0001

Adres:

Godziny otwarcia:

Biuro LGD przyjmuje strony od pon – pt w godzinach 9.00 – 14.00.

W pozostałych godzinach praca wewnętrzna lub praca w terenie, w związku z powyższym w godz. 8.00 – 9.00 i 14.00 – 16.00 Biuro LGD może być zamknięte.

©2022 Dolina Raby

Ta strona używa Cookies, przeglądanie jej to zgoda na ich używanie. Akceptuj Czytaj więcej...

Privacy & Cookies Policy