„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Działania promocyjne LGD „Dolina Raby”

Dnia 2 czerwca 2013 r. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego wraz z Muzeum Wsi Kieleckiej zorganizowali „VIII Świętokrzyski Jarmark Agroturystyczny” w Parku Etnograficznym w Tokarni. W programie imprezy znajdowała się Giełda Agroturystyczna. LGD „Dolina Raby” reprezentowana była przez swojego członka – przedstawiciela Stowarzyszenia Agroturystycznego Galicyjskie Gospodarstwa Gościnne. Podczas jarmarku został zaprezentowany szeroki wachlarz ofert turystycznych i kulinarnych gmin wchodzących w skład stowarzyszenia.
Dnia 23 czerwca 2013 r. w Parku Kultury i Wypoczynku w Tomaszkowicach przedstawiciele biura LGD „Dolina Raby” uczestniczyli w nowo zorganizowanej inicjatywie przez Wójta Gminy Biskupice „Smak Regionu – Pieróg św. Marcina”. Inicjatywa została zrealizowana dzięki wsparciu z programu LEADER.
Dnia 30 czerwca 2013 r. reprezentanci biura uczestniczyli w Święcie Gminy Łapanów.
Pracownicy biura LGD „Dolina Raby” udzielali informacji dotyczących dofinansowania z EFRROW w ramach osi 4 „LEADER” działanie 413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007–2013. Oprócz uzyskanych informacji zainteresowanym rozdawane były upominki promocyjne. Na stanowisku promocyjnym LGD „Dolina Raby” w Tomaszkowicach można było zakupić książki zachęcające do zdrowego trybu życia, natomiast w Łapanowie gościnnie zawitał reprezentant pracowni ceramicznej „Marco” z Nowego Wiśnicza.

Tekst: Anna Palczewska
Zdjęcia: Biuro LGD „Dolina Raby”

Print Friendly, PDF & Email