„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Ekonomia społeczna na topie – relacja z wizyty studyjnej

W dniach 13 – 14 czerwca 2013 roku przedstawiciele biura LGD „Dolina Raby” oraz Urzędu Gminy w Gdowie (pani Julia Jelonek) wzięli udział w wizycie studyjnej zorganizowanej przez Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie. Wizyta dotyczyła podmiotów ekonomi społecznej działających na terenie województwa łódzkiego. Odwiedziliśmy Spółdzielnie Socjalną „Wsparcie”, Firmę Społeczną „Kłos”, Spółdzielnie Socjalną INCEPCJA oraz Spółdzielnie Socjalną „Communal-Service”. Podmioty te zostały założone przez osoby prawne i świadczą usługi na rzecz samorządów, niepełnosprawnych, innych firm i osób fizycznych. W tego typu podmiotach pracują ludzie zaliczani do tzw. wykluczonych, czyli osoby bezrobotne lub z upośledzeniami, takich pracowników w spółdzielni socjalnej musi być min. 50%, pozostałą część mogą stanowić inne osoby. Odwiedzane przez nas podmioty zajmują się takimi usługami jak: prowadzenie bistro, usługi prania, rehabilitacja osób niepełnosprawnych, pielęgnacja zieleni, mycie samochodów, usługi porządkowe i konserwacyjne, organizacja szkoleń, baza noclegowa, organizacja imprez, przyjęć, obsługa cateringowa. Podmioty te łączą w sobie dwa aspekty tj. gospodarczy i społeczny. Zysk spółdzielni przeznaczany jest na cele statutowe, a wpływy ze sprzedaży produktów i usług na pensję dla pracowników. Wizyta delegacji z naszego obszaru była związana z planem utworzenia takiego podmiotu na naszym terenie i dostarczyła wielu pożytecznych informacji. Poniżej prezentujemy zdjęcia z wizyty.

Wpisał: Patryk Paszkot

Print Friendly, PDF & Email