logo ue leader prow

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

„Ekonomizacji organizacji pozarządowych”

by admin

Zapraszamy do Krakowa na bezpłatne szkolenie 20 listopada w godz.: 9:30-16:45. pt. „Ekonomizacji organizacji pozarządowych”. Pod tym tytułem kryją się istotne kwestie dla każdego NGO, i to wytłumaczone w sposób przekrojowy:

  • zakładanie i działalność stowarzyszeń,  fundacji, spółdzielni socjalnych oraz sp. z o.o. non profit i not for profit;
  • podmioty ekonomii społecznej a przedsiębiorstwo społeczne;
  • działalność nieodpłatna, odpłatna i gospodarcza;
  • organy organizacji pozarządowej i zmiana osób wchodzących w skład organów organizacji;
  • obowiązki w zakresie rachunkowości i organów podatkowych;
  • organizacja pozarządowa a organizacja pożytku publicznego;
  • zasady prowadzenia działalności nieodpłatnej, odpłatnej i gospodarczej z uwzględnieniem poszczególnych form prawnych i typów podmiotów ekonomii społecznej;
  • wolontariat w podmiotach ekonomii społecznej.

W szkoleniu mogą wziąć udział członkowie, pracownicy lub wolontariusze małopolskich ngo. Nie ma ograniczeń co do przedstawicieli z jednej organizacji.

 Zapisy przyjmujemy do 15.11, do g. 12. Wymagane jest wypełnienie dokumentów dostępnych na stronie:

http://www.partycypacjango.kolping.pl/aktualnosci/ekonomizacja-organizacji-pozarzadowych-ustawodawstwo-regulujace-mozliwosc-uczestnictwa-ngo-w-procesie-stanowienia-prawa.html

 Z poszanowaniem,

Zespół projektu.

Wszelkie informacje można uzyskać: tel.: 12 418 77 78 lub 12 418 77 65 (g. 10-14) lub na naszej stronie www.partycypacjango.kolping.pl

Działania są realizowane w ramach projektu „Skuteczna partycypacja publiczna NGO” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój – PO WER).

Print Friendly, PDF & Email

You may also like

Adres:

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „DOLINA RABY”
CHROSTOWA 1B
32-742 SOBOLÓW
TEL. 14 685 44 44

e-mail: biuro@dolinaraby.pl

NIP 6832029170
REGON 120847752
KRS 0000316230

Nr konta bankowego dla wpłacających składki członkowskie:

20 8619 0006 0010 0200 8833 0001

Adres:

Godziny otwarcia:

Biuro LGD przyjmuje strony od pon – pt w godzinach 9.00 – 14.00.

W pozostałych godzinach praca wewnętrzna lub praca w terenie, w związku z powyższym w godz. 8.00 – 9.00 i 14.00 – 16.00 Biuro LGD może być zamknięte.

©2022 Dolina Raby

Ta strona używa Cookies, przeglądanie jej to zgoda na ich używanie. Akceptuj Czytaj więcej...

Privacy & Cookies Policy