„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Realizacja projektu grantowego pt. „Promocja tradycyjnej żywności z obszaru LGD Dolina Raby”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Raby” od dnia 27 grudnia 2018 r. – 31.12.2019 r. realizuje projekt grantowy pt. „Promocja tradycyjnej żywności z obszaru LGD Dolina Raby” w ramach którego realizowane są cztery zadania powierzone czterem grantobiorcom. 

Operacja pn. Promocja tradycyjnej żywności z obszaru LGD Dolina Raby mająca na celu promocję tradycyjnej żywności z obszaru LGD Dolina Raby poprzez zakup sprzętu, zakup strojów ludowych, wykonanie publikacji, organizację warsztatów do dnia złożenia wniosku o płatność końcową współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
Przewidywane wyniki operacji: wypromowanie tradycyjnej żywności z obszaru LGD Dolina Raby.

Print Friendly, PDF & Email