„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Festiwal „Smaki Beskidu Wyspowego”

W dniu 2 maja 2015 r. odbył się Festiwal „Smaki Beskidu Wyspowego” w Łukowicy. Organizatorem wydarzenia było LGD „Przyjazna Ziemia Limanowska”, a współorganizatorem LGD „Dolina Raby”. Impreza była elementem projektu współpracy obu LGD pn. Tradycje Beskidu Wyspowego. Podczas imprezy zaprezentowano liczne produkty i potrawy regionalne, a także wioski tematyczne prezentujące stare zawody charakterystyczna dla Beskidu Wyspowego. Na scenie prezentowały się zespoły i kapele regionalne m. in Kapela „Łapanowianie”. Główną częścią imprezy był konkurs kulinarny dla kół gospodyń wiejskich z terenu LGD Przyjazna Ziemia Limanowska i Dolina Raby. LGD „Dolina Raby” reprezentowało Koło Gospodyń Wiejskich Pierzchów i Koło Gospodyń Wiejskich Wolica.

KGW Pierzchów wywalczyło następujące lokaty:

I Miejsce w kategorii Kołacze i podpłomyki

II Miejsce w kategorii Najlepsza potrawa Beskidu wyspowego (Gołąbki w sosie pomidorowym)

III Miejsce w kategorii Żur na zakwasie

KGW Wolica:

I Miejsce w kategorii Żur na zakwasie

III Miejsce w kategorii Nalewka regionalna

Wszystkim zespołom, kapeli i kołom gospodyń wiejskim dziękujemy za pracę i zaangażowanie.

Tekst: Patryk Paszkot
Zdjęcia: Biuro LGD „DR”

Print Friendly, PDF & Email